Ondersteuning

De Vereniging van Wijkgezondheidscentra stimuleert kennisdeling en deskundigheidsbevordering bij haar leden op de domeinen zorgconcept, zorgaanbod en organisatiemanagement.  Ze werkt hiertoe een beleid op maat uit dat zich richt tot zorg- en omkaderende disciplines.   Het omvat tevens de domeinen forfaitaire betaling en werkgeversmaterie  alsook  actuele thema’s van gezondheid en welzijn.  De ondersteuning kan op verschillende manieren vorm krijgen en gebeurt zowel tussen de wijkgezondheidscentra onderling als in samenwerking met externen.

 

Jaarlijks wordt een intern opleidingsaanbod uitgetekend.  Een bijzondere aandacht gaat naar de ondersteuning bij het werken aan  kwaliteitsbevordering.

Opleiding

Kwaliteitsbevordering

Bibliotheek