WGC DAENSHUIS ZOEKT EEN ALGEMEEN COÖRDINATOR

WGC DAENSHUIS ZOEKT EEN ALGEMEEN COÖRDINATOR

Als Algemeen Coördinator draag je de verantwoordelijkheid voor het opstellen van de strategie voor het personeelsbeleid, het financieel beleid en de algemene werking van het Wijkgezondheidscentrum en dit nauw overleg met het team.

In het bijzonder bevinden je zich taken in de volgende domeinen:

 1. Het leiden van het Centrum:

– Neemt, in samenwerking met de raad van bestuur en het team en volgens de bestaande procedures, beslissingen omtrent het personeelsbeleid (vb. aanwerving, ontslag, evaluatie van de medewerkers);

– Werkt het loon- en vormingsbeleid uit;

– Begeleidt en motiveert het team door o.a. participatie aan teamvergaderingen en toelichting van genomen beslissingen;

– Volgt het personeelseffectief op en anticipeert wijzigingen in de personeelsbezetting om de dienstverlening af te stemmen op de zorgvraag binnen het budgettair kader;

– Organiseert stageplaatsen in het wijkgezondheidscentrum en onderhoudt hieromtrent contacten met de scholen voor planning en evaluatie van de stagairs;

– Staat in voor de veiligheid en de preventie in het Centrum.

 1. Het coördineren van de werking van het Centrum:

–    Maakt afspraken met de raad van bestuur ivm beleidsdoelstellingen

en werkt deze doelstellingen ism het team uit;

–    Geeft sturing aan de dagelijkse operationele werking en organisatie

van het Centrum;

–    Staat in voor het administratief en financieel beleid van het

Centrum (o.a. opmaak budget en opvolging,

voorbereiding AV);

–    Draagt zorg voor de gebouwen en technische infrastructuur van het

Centrum (facility management);

–   Werkt een éénvormig aankoopbeleid uit en bespreekt met leveranciers nieuwe producten en

bestellingen.

 1. Het bewaken van de kwaliteit van de zorgverlening en het uitwerken van een zorgbeleid
 • Ziet toe en maakt afspraken met de zorgcoördinator omtrent de verbetering van de zorgverlening (vb. middels een patiëntenbevraging);
 • Behandelt klachten van patiënten m.b.t. de algemene werking van het Centrum;
 • Licht de oriëntaties toe aan de medewerkers en vrijwilligers van het Centrum en ontwerpt procedures om deze oriëntaties te implementeren;
 • Coördineert verschillende projecten en werkgroepen.
 1. Het vertegenwoordigen van het Centrum naar externen
 • Vertegenwoordigt het Centrum in diverse externe organisaties en andere Wijkgezondheidscentra;
 • Staat in voor het promoten van de activiteiten van het Centrum;
 • Ondersteunt initiatieven om fondsen en subsidies voor het Centrum te verwerven.

PROFIEL

 • Je onderschrijft de waarden en de visie van de wijkgezondheidscentra en hebt een brede maatschappelijke kijk;
 • Je bent een echte people manager die een wijkgezondheidscentrum operationeel kan aansturen;
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen en organisatietalent;
 • Je beschikt over overtuigende communicatieve en diplomatische vaardigheden;
 • Je bent vaardig in het uitbouwen en onderhouden van een netwerk;
 • Je speelt flexibel in op uitdagingen en hebt zin voor initiatief;
 • Je werkt zelfstandig en kan op regelmatige tijdstippen terugkoppelen naar en samenwerken met de leden van de raad van bestuur;
 • Je maakt vlot gebruik van Office toepassingen.

 

Pluspunten

 • Je hebt voeling met en/of ervaring in de gezondheidssector of de non-profit sector;
 • Je hebt ervaring met de werking/opstart van een wijkgezondheidscentrum;
 • Je beschikt over een rijbewijs B en over een eigen wagen.

 

 

WIJ BIEDEN

 • Een voltijds bediendencontract (38u) voor onbepaalde duur bij het WGC Daenshuis te Aalst;
 • Plaats van tewerkstelling is Aalst en omliggende gemeenten;
 • Vaste verloning volgens de geldende barema’s in PC 330 en extralegale voordelen (maaltijdcheques, GSM, laptop);
 • Mogelijkheid tot vorming en bijscholing.

VOOR MEER INFORMATIE EN KANDIDAATSTELLING

Kandidaturen (cv + motivatiebrief) worden ten laatste op 15 juli 2017 via email bezorgd bij Joeri Uyttendaele, voorzitter raad van bestuur (voorzitter@daenshuis.be).

De selectiegesprekken worden voorzien in de eerste weken van augustus 2017.

De aanvangsdatum zal beslist worden in onderling overleg – streefdatum: 1 september 2017


Functie: Algemeen Coördinator
Wijkgezondheidscentrum: WGC Daenshuis
Locatie: Aalst
Tewerkstelling: Voltijds
Duur van contract: Onbepaalde duur
Datum indiensttreding: 01/09/2017
Solliciteren voor: 15/07/2017
Sollicitatiebrief sturen naar: voorzitter@daenshuis.be
Meer informatie: -