BGC De Restèl in Alken zoekt huisarts (m/v)

BGC De Restèl in Alken zoekt huisarts (m/v)

Het buurtgezondheidscentrum De Restèl is op zoek naar een huisarts (m/v) om het team te versterken.

Wie zijn wij?

Het buurtgezondheidscentrum De Restèl vzw is een interdisciplinaire groepspraktijk waar iedereen uit de omgeving van Alken terecht kan voor problemen met zijn of haar gezondheid en waar preventie een belangrijk uitgangspunt is.
Het buurtgezondheidscentrum De Restèl heeft als doel de inwoners van de buurt een goede en betaalbare eerstelijnsgezondheidszorg aan te bieden. Samen met onze huisartsen, verpleegkundigen, preventiewerker en andere medewerkers trachten we werk te maken van het verbeteren van de lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke gezondheid van onze patiënten. Die zorg verstrekken we binnen het kader van een forfaitair inschrijvingssysteem. Op dit moment verzorgen wij 1.700 patiënten. Het centrum is onafhankelijk en staat open voor iedereen die in ons werkingsgebied woont.

Taakomschrijving

 • Je verleent samen met twee collega’s en een huisarts in opleiding eerstelijnszorg, zowel in het centrum als aan huis
 • Je verzekert in overleg met de collega’s de continuïteit van de zorg
 • Je neemt deel aan het interdisciplinair overleg rond patiënten en medisch beleid
 • Je neemt actief deel aan het preventiebeleid van de praktijk
 • Je bent bereid op termijn eventueel een aantal coördinerende taken omtrent het zorgbeleid op te nemen (zorgcoördinatie)
 • Je draagt zorg voor de registratie en het bijhouden van het medisch dossier
 • Je neemt (als zelfstandige in bijberoep) deel aan de georganiseerde lokale regiowachtdienst in overleg met de collega’s

Profiel

 • Je bent een erkend geaccrediteerd huisarts en verantwoordelijk voor het behouden van de erkenning
 • Je maakt graag deel uit van een groep zorgverstrekkers met diverse disciplines
 • Je werkt autonoom maar bent een teamspeler met oog voor de globale werking van het centrum
 • Je onderschrijft onze visie en missie
 • Je onderschrijft de principes van de wijkgezondheidscentra
 • Je kan flexibel omspringen met werkplanning naargelang werkdruk en noodzaak
 • Je beschikt over een eigen wagen

Wij bieden

 • Een bediendecontract van onbepaalde duur (vervangingscontract ook bespreekbaar)
 • Onmiddellijke indiensttreding, indien mogelijk
 • Voltijdse tewerkstelling (deeltijdse tewerkstelling bespreekbaar)
 • Uurrooster vastgelegd in overleg
 • Een vergoeding volgens vast loonbarema in paritair comité 330 (barema opvraagbaar)
 • Maaltijdcheques, eindejaarspremie, attractiviteitspremie
 • Vergoeding woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen
 • Het centrum staat in voor de nodige verzekeringen en lidmaatschapsbijdragen
 • Een centrum met een uitgebouwde werking en infrastructuur
 • Werken in een forfaitair werkende praktijk is niet cumuleerbaar met een zelfstandige praktijk als huisarts

Interesse?

Stuur je CV met een gemotiveerde sollicitatiebrief naar:
Buurtgezondheidscentrum De Restèl vzw – Valstraat 2 in 3570 Alken, t.a.v. Joris Janssen of per mail naar info@derestel.be.
Meer info over onze praktijk op www.derestel.be en op www.vwgc.be.


Functie: Huisarts
Wijkgezondheidscentrum: Buurtgezondheidscentrum De Restèl
Locatie: Valstraat 2, Alken
Tewerkstelling: Bespreekbaar
Duur van contract: Onbepaalde duur
Datum indiensttreding:
Solliciteren voor: 28/02/2018
Sollicitatiebrief sturen naar: info@derestel.be
Meer informatie: Joris Janssen of Maarten Tielens