Huisarts HT in Lier

Huisarts HT in Lier

WGC De Zilveren Knoop is een jong en groeiend wijkgezondheidscentrum. 

 Taken en verantwoordelijkheden

 • Medische consultaties en een beperkt aantal huisbezoeken
 • Nacht- en weekendwachten. Eén keer om de vijf weken een nachtdienst vanuit de eigen praktijk. Acht maal per jaar een weekenddienst in de uitstekend uitgeruste wachtpost van huisartsenkring Pallieterland en Omstreken.
 • Mee uitbouwen van het centrum met andere collega’s van het multidisciplinaire team
 • Preventieve activiteiten
 • Medisch inhoudelijke taken: kwaliteitsverbetering, taakdelegatie uitwerken, gezondheidsprojecten uitvoeren.

Profiel

 • Erkend geaccrediteerd huisarts
 • Achter het concept van een wijkgezondheidscentrum staan (zie www.vwgc.be)
 • Openheid en motivatie voor het werken met kansengroepen. Het wijkgezondheidscentrum richt zich naar alle inwoners van het werkingsgebied (Lier) maar met extra aandacht voor kansengroepen.
 • Teamwerk en multidisciplinair samenwerken.
 • Ons zorgteam bestaat momenteel uit twee HT huisartsen, twee HT sociaal verpleegkundigen en een psycholoog. Onthaalvrijwilligers, een administratieve kracht, een onthaalmedewerker en een coördinator zorgen voor de omkadering.
 • Niet enkel curatief maar ook preventief werken
 • Werken in ons wijkgezondheidscentrum (forfaitair betalingssysteem) is vanuit het RIZIV niet cumuleerbaar met prestatiegeneeskunde, wel met andere jobs waar niet per prestatie verloond wordt (bv consultaties Kind en Gezin, een lesopdracht, …)

Wij bieden

 • Een boeiende job in een jong wijkgezondheidscentrum
 • Bediendencontract, verloning binnen paritair comité 330 (IFIC barema 1.93/20), eindejaars – en attractiviteitspremie, lidgelden en verzekeringen betaald door het wijkgezondheidscentrum, …

Voor meer informatie en kandidaatstelling kan je steeds contact opnemen met:

Annick Dewinter – coördinator Wijkgezondheidscentrum De Zilveren Knoop – Brouwerijstraat 3 te 2500 Lier – 0498/42 14 08– info@dezilverenknoop.be – www.dezilverenknoop.be

 


Functie: Collega-Huisarts
Wijkgezondheidscentrum: De Zilveren Knoop
Locatie: Lier
Tewerkstelling: Deeltijds
Duur van contract: Onbepaalde duur
Datum indiensttreding: 01/03/2019
Solliciteren voor: 28/02/2019
Sollicitatiebrief sturen naar: info@dezilverenknoop.be
Meer informatie: Annick Dewinter - 0498/421408