Huisarts in WGC Botermarkt

Huisarts in WGC Botermarkt

 WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM BOTERMARKT vzw

zoekt een huisarts voor 38u/week, vervangingscontract

Wijkgezondheidscentrum (wgc) Botermarkt staat voor kwaliteitsvolle, toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg vanuit een multidisciplinair team: huisartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, diëtiste, preventiewerker, tandartsen, onthaal en administratiemedewerkers en coördinatie.

 We streven een kwalitatief zorgaanbod met aandacht voor het fysisch, psychisch en sociaal welbevinden van elke patiënt in relatie tot zijn omgeving.  Bijzondere aandacht gaat naar patiëntgerichte gezondheidspromotie en ziektepreventie, zowel individueel als in groep, voor de ingeschreven patiëntenpopulatie.

WGC Botermarkt werkt aan een toegankelijke gezondheidszorg, los van de culturele, sociale, religieuze of politieke achtergrond van de patiënten of bezoekers.

Voor het bevorderen van de financiële toegankelijkheid wordt het forfaitaire betalingssysteem toegepast.

Het centrum richt zich tot het werkgebied Ledeberg, Gent-Zuid en een deel Melle-Merelbeke. Vanuit een grote betrokkenheid voor die wijken werkt het centrum mee aan de verbetering van de lokale leefomstandigheden met bijzondere aandacht voor die aspecten die een positieve weerslag hebben op de gezondheid.

Het centrum is een pluralistische organisatie.

Samen met het team wordt gewerkt aan een stimulerende en collegiale werksfeer waarin elk teamlid op een creatieve manier zijn professionaliteit waar kan maken.

WAT HOUDT DE FUNCTIE IN ?

Als huisarts in de eerstelijnsgezondheidszorg bied je kwaliteitsvolle zorg aan ingeschreven patiënten. Hieronder verstaan we zowel de directe zorg alsook de administratieve en andere taken hierrond.  Patiëntencontacten gebeuren via consultaties in het WGC en via huisbezoek.

Je werkt in teamverband en stelt je collegiaal op tav collega-artsen en andere leden van het interdisciplinaire team.

Je participeert eveneens aan de georganiseerde wachtdienst voor Groot Gent in een beurtrol met de collega-artsen.

WAT VERWACHTEN WIJ ?

We kijken uit naar een erkend en geaccrediteerd huisarts die:

 • Een goede medische kennis heeft en werkt volgens de principes van EBM
 • De missie, waarden en doelstellingen van onze organisatie onderschrijft
 • Patiëntgericht is en oog heeft voor de context van de patiënt
 • Openstaat voor diversiteit en andere culturen
 • In teamverband kan werken en positief wil bijdragen aan het team
 • Naar een gezamenlijk medisch beleid werken binnen de artsendiscipline
 • Stressbestendig is en flexibel kan omspringen met werkplanning naargelang de werkdruk of noodwendigheid
 • Een basiskennis heeft van informatica en bereid is met het medisch softwarepakket te werken

WAT BIEDEN WIJ ?

Een vervangingscontract miv oktober 2017 voor 5 maand.

  • een werkomgeving met ruime inspraakmogelijkheden en een geëngageerd team
 • een tewerkstelling in loonverband van 38u per week. Minder is bespreekbaar
 • vergoeding volgens vast loonbarema
 • extralegaal voordeel: 1 maaltijdcheque met brutowaarde van 6 € per werkdag

Functie: Huisarts
Wijkgezondheidscentrum: WGC Botermarkt
Locatie: Ledeberg-Gent
Tewerkstelling: Voltijds
Duur van contract: Bepaalde duur
Datum indiensttreding: 02/10/2017
Solliciteren voor: 01/10/2017
Sollicitatiebrief sturen naar: leenderoo@wgcbotermarkt.be
Meer informatie: Leen De Roo