Huisarts (M/V) voor voor wijkgezondheidscentra

Huisarts (M/V) voor voor wijkgezondheidscentra

 

Huisarts (M/V) voor wijkgezondheidcentra

 

DE ORGANISATIE DOKTERS VAN DE WERELD

Dokters van de Wereld België (DvdW-B) is een medische ngo, lid van het internationaal netwerk Dokters van de Wereld.

Onze ngo verzorgt de bevolkingsgroepen die geen toegang hebben tot medische zorg. Als internationale solidariteitsorganisatie getuigt zij van het gebrek aan zorgtoegang, schendingen van de mensenrechten en van de menselijke waardigheid.

Dokters van de Wereld legt in haar Belgische projecten de nadruk op thema’s als « gezondheid en migratie »,  « seksuele en reproductieve gezondheid » maar ook « risicobeheersing » voor risicogevoelige personen (voornamelijk druggebruikers).

In België richten onze projecten zich tot iedereen die weinig of geen toegang heeft tot gezondheidszorg zoals personen zonder verblijfsvergunning, daklozen, alleenstaande migrantenvrouwen, enz. DvdW is gespecialiseerd in het begeleiden van personen die van zorg uitgesloten zijn. De organisatie biedt medicopsycho-sociale consultaties aan mensen die via de mobiele projecten van Dokters van de Wereld naar ons werden georiënteerd en werkt aan hun toegang tot het klassieke gezondheidssysteem.

De activiteiten van Dokters van de Wereld richten zich voornamelijk op stedelijke omgeving en een werk gedragen door vrijwilligers.  In al onze Belgische projecten samen werken op dit ogenblik meer dan 400 vrijwilligers.

In het kader van de ontwikkeling van haar activiteiten opent DvdW in september 2017 een eerste medisch huis om geïntegreerde zorg aan te bieden met een globale en holistische benadering: psycho-medicosociaal in een multidisciplinaire ploeg samengesteld uit artsen, verpleegkundigen, sociaal assistenten en vooral psychologen.

CONTEXT

Dokters van de Wereld zoekt een huisarts voor haar nieuw op te richten medische huizen in Anderlecht en Molenbeek.

Dokters van de Wereld, in partnerschap met en met de steun van verschillende Brusselse ambulante actoren, kreeg een financiering van het Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) voor het opstarten van 2  geïntegreerde sociale en gezondheidscentra in Brussel.

Deze 2 centra openen binnenkort hun deuren, een in Molenbeek en een ander in Anderlecht. In Molenbeek zal het centrum samengesteld zijn uit bestaande verenigingen : een dienst voor mentale gezondheid, gezinsplanning, een globaal  sociaal  actiecentrum, een hulpcentrum voor drugverslaafden en een « op te richten » medisch huis. Al deze verenigingen zullen gehuisvest worden op een gezamenlijk adres met het doel om de banden te versterken, de interdisciplinariteit en de toegang tot de diensten voor iedereen te vergroten.

In Anderlecht zal een nieuwe ploeg opgericht worden rond een nieuw globaal en geïntegreerd project.

 

De twee projecten willen lokale centra worden met een sociale en culturele mix. Er zal speciale aandacht besteed worden aan de grootst mogelijke toegankelijkheid en vooral voor de meest kwetsbaren. Dokters van de Wereld wil nu twee medische huizen opstarten (in Molenbeek en Anderlecht) om mee te stappen in deze intersectorale dynamiek. In de structuur van deze huizen zullen op verschillende niveaus ook een heleboel vrijwilligers tewerk gesteld worden.

BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN

De huisarts zal aanwezig zijn van bij de opening van het eerste medisch huis in september 2017.  De werkcolleges (kine, verpleegkundige en verschillende huisartsen) werden al bepaald. Er komt ook een onthaal en er is al een projectcoördinator actief.

Een van de doelstellingen van deze medische huizen is een multidisciplinaire aanpak bieden en samenwerken met andere sociale hulpverleningsorganisaties en zorgverstrekkers. De arts houdt raadpleging in het medisch huis, op andere locaties (bij de partners) en er zijn ook dagelijkse huisbezoeken voorzien (verdeeld tussen de verschillende artsen).

 

UW PROFIEL

  • Wij zoeken een huisarts:
  • Huisarts specialiteit diploma of gelijkwaardigheid voor dit specialiteit
  • met interesse in een nieuw avontuur dat volledigheid, integratie en een globale aanpak verenigt ;
  • die wil bijdragen door deel te nemen aan de opbouw van een project en er aan wil bijdragen met zijn kennis en kunde van eerstelijnszorg.
  • Betrokken is bij de algemene gezondheid en de sociale geneeskunde
  • kennis van verschillende talen is een pluspunt ; Frans, Nederlands, Engels, Arabisch, Lingala, Berbers, Turks, Pools, Roemeens, Russisch, Bulgaars, …

 

WIJ BIEDEN

  • Een dynamische werkomgeving, motiverend met een nieuw op te bouwen project en dus speelruimte en ruim plaats voor nieuwe initiatieven.
  • De praktische modaliteiten (vooral uurroosters) worden geregeld in samenspraak met de ploeg van Dokters van de Wereld.
  • We vragen beschikbaarheid van september 2017 voor een middellange tot lange termijn.

INTERESSE ?

Als u geïnteresseerd bent, aarzel niet om ons uw kandidatuur te sturen of ons te contacteren voor meer informatie.

Aarzel ook niet om deze aanbieding verder te verspreiden.

Wil je ons team graag versterken, stuur uw CV en motivatiebrief adhv online sollicitatie via de onderstaande link, met vermelding van “ PB01-2017/02 – Huisarts ” :

http://www.doktersvandewereld.be/kandidatuurrhhq2017

Enkel de kandidaten geselecteerd voor een interview, zullen gecontacteerd worden. DvdW bedankt u hartelijk voor de interesse die u toont voor onze organisatie en wenst u veel succes in uw verdere loopbaan. 

DvdW behoudt zich het recht voor om de vacature vroegtijdig af te sluiten. Bedankt voor uw begrip, hiervoor.


Functie: Huisarts (M/V) voor voor wijkgezondheidscentra
Wijkgezondheidscentrum: Dokters van de wereld
Locatie: Molenbeek en Anderlecht
Tewerkstelling: Voltijds
Duur van contract: Bepaalde duur
Datum indiensttreding: 01/09/2017
Solliciteren voor: 31/08/2017
Sollicitatiebrief sturen naar: http://www.doktersvandewereld.be/kandidatuur-rhhq2017
Meer informatie: isabelle.heymans@medecinsdumonde.be