Tandarts in WGC Botermarkt

Tandarts in WGC Botermarkt

WIE ZIJN WIJ ?

CEMOB vzw werd opgericht in 2005 met als doel het bevorderen van de mondgezondheidszorg, met specifieke aandacht voor de toegankelijkheid van de mondgezondheidszorg en het reduceren van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

De vzw tracht dit te doen door mondzorg en preventie structureel te integreren in andere sectoren van de gezondheidszorg in een welomschreven buurt. Er wordt uitgegaan van een ‘common risk approach’ door samen te werken met alle actoren in de buurt die actief zijn op vlak van (mond)gezondheid en (mond)gezondheidspromotie.

Een concrete realisatie van de vzw CEMOB is de oprichting van een tandartspraktijk binnen het Wijkgezondheidscentrum Botermarkt vzw op 1 september 2006.

De praktijk richt zich tot alle patiënten die ingeschreven zijn in het WGC en meer bepaald tot mensen die nog geen vaste tandarts in de buurt hebben.

Via multidisciplinaire samenwerking wordt extra aandacht besteed aan het toegankelijk maken van de mondzorg in al zijn dimensies: financieel, administratief, communicatief,…

Preventief werken krijgt ook een bijzondere plaats in de werking, zowel de preventie aan de stoel als het meedenken en meewerken aan vormingen, preventieprojecten, enz.

Tenslotte engageert de praktijk zich, als onderwijsplatform binnen de Associatie van de Universiteit Gent, om studenten en tandartsen te mobiliseren voor een toegankelijke eerstelijns mondgezondheidszorg via stages, opleidingen, vormingen enz.

Momenteel werken in de tandartspraktijk 1,7 FTE tandartsen en 1,2FTE tandartsassistenten.

 

FUNCTIE-OMSCHRIJVING

Als tandarts staat u in voor de klassieke preventieve en curatieve mondzorg en eenvoudig prothetisch werk met de daarbij horende taken op gebied van dossiervorming, afrekenen, sterilisatie, enz.

Dit gebeurt (deels) in samenwerking met de tandartsassistente en met de collega’s tandartsen. Het dossier en de (financiële) administratie van de tandartspraktijk wordt beheerd via het softwarepakket Baltes.

Het beheer van de agenda en het maken van afspraken voor patiënten gebeurt zowel door het onthaal van het Wijkgezondheidscentrum als door de tandartsen zelf.

Gezien u in team werkt, zorgt u voor een nauwkeurige uitvoering van uw eigen taken en voor een goede overdracht en overleg met uw collega’s.

WAT VERWACHTEN WIJ?

Diplomavereisten:       diploma algemeen tandarts

We kijken uit naar een medewerker die:

  • communicatievaardig is en op een vlotte manier kan omgaan met patiënten, familie of andere bezoekers
  • een professionele rol kan ontwikkelen en eigen deskundigheid kan uitbouwen via permanent leren, vorming, bijscholing,…
  • goede kennis heeft van het Nederlands, en bij voorkeur meertalig is.
  • bij voorkeur affiniteit en empathie heeft in het werken met maatschappelijk zwakkere groepen
  • kan samenwerken in teamverband
  • openstaat voor het mee helpen uitbouwen van een toegankelijke mondzorg via de dagelijkse concrete werking
  • interesse hebben in vorming en opleiding van studenten strekt tot aanbeveling

 

 

WAT BIEDEN WIJ ?

    • een werkomgeving met ruime inspraakmogelijkheden en een geëngageerd team
  • een contract van onbepaalde duur (met proefperiode van 6 maand) in loonverband miv ten laatste 1 juli 2018.

 

een verloning gebaseerd op de barema’s van de Universiteit Gent (salarisschaal AAP3) (https://www.ugent.be/nl/vacatures/categorieen/salarisschalen/aapvwpeas3.htm)

 HOE SOLLICITEREN ?

Sollicitatiebrieven met curriculum vitae en motivatie voor 24/02/2018 sturen naar :

Centrum voor Eerstelijns Mondzorg Botermarkt vzw

T.a.v. tandarts Griet De Reu

Hundelgemsesteenweg 145 – 9050 Ledeberg

cemob@wgcbotermarkt.be

 

VRAGEN ? BIJKOMENDE INFORMATIE ?

Voor vragen en bijkomende informatie kan je in het Wijkgezondheidscentrum Botermarkt terecht bij tandarts Griet De Reu op het nummer 09-232 32 33.


Functie: Tandarts in wijkgezondheidscentrum (deeltijds)
Wijkgezondheidscentrum: WGC Botermarkt - Centrum voor Eerstelijns Mondzorg Ledeberg vzw
Locatie: Hundelgemsesteenweg 145 9050 Ledeberg
Tewerkstelling: Bespreekbaar
Duur van contract: Onbepaalde duur
Datum indiensttreding: 01/07/2018
Solliciteren voor: 30/06/2018
Sollicitatiebrief sturen naar: cemob@wgcbotermarkt.be
Meer informatie: Griet De Reu