WGC De Punt zoekt nieuwe bestuurders (vrijwilliger)

WGC De Punt zoekt nieuwe bestuurders (vrijwilliger)

Wijkgezondheidscentrum De Punt zoekt nieuwe vrijwillige bestuursleden

 

Besturen = Ervoor zorgen dat iets de juiste richting uitgaat.

(bv. een wagen besturen, een organisatie besturen,…)

 

WGC De Punt is een kleine VZW, opgericht in 2011 en actief als wijkgezondheidscentrum sinds 2013. Met ons 15-koppig team ( artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werker, poetsvrouw, gezondheidspromotoren, onthaalmedewerkers, administratief medewerker en coördinator) werken wij aan deze missie:

‘Wijkgezondheidscentrum De Punt biedt toegankelijke, interdisciplinaire eerstelijnszorg op maat aan inwoners van Gentbrugge.

Door een preventieve en doelgerichte benadering beogen we de gezondheid van onze patiënt in al zijn facetten te versterken.

Vanuit een maatschappelijk engagement zetten we in op wijkgerichte gezondheidspromotie en komen we op voor een rechtvaardige samenleving.’

 

De RVB is volgens de statuten bevoegd voor het personeelsbeleid, de financiële leiding van de VZW en het strategisch beleid op vlak van interne en externe samenwerking:

 • de raad van bestuur beslist over aanwerving/ontslag en loonvoorwaarden en ondersteunt de coördinator en de coördinatievergadering (CV)  in individuele personeelsbegeleiding
 • de RVB volgt samen met de CV het functioneren van de coördinator op
 • de RVB bepaalt en bewaakt het financieel beleid door middel van de begrotingsopmaak en het regelmatig opvolgen van tussentijdse resultaten
 • de RvB bewaakt mee de visie en missie van het centrum en de vertaling daarvan in de verschillende beleidsdomeinen

Ben je bereid om

 • actief mee te denken over de inhoudelijke en strategische positionering van de vereniging?
 • uitdagingen voor de vereniging op het vlak van bestuur, werking, personeel, financiën en logistiek het hoofd te bieden?
 • de wettelijke en statutaire conformiteit van de vergaderingen en beslissingen van de vzw mee te bewaken
 • je te engageren voor (voorbereiding van) de noodzakelijke bestuursvergaderingen (ongeveer 4 x per jaar) en de jaarlijkse Algemene Vergadering?
 • tijd vrij te maken om occasioneel prangende agendapunten via mail of telefoon te bespreken en interne of externe nota’s door te nemen?

en…

heb je goesting om, samen met het team en de andere bestuurders, WGC De Punt te helpen de juiste keuzes te maken voor een sterke toekomst, dan ben jij misschien de bestuurder die we zoeken.

 • (Vrijwillige) ervaring met het beheer van een vzw, enige voorkennis een kennis omtrent vzw-wetgeving en de principes goed bestuur zijn een meerwaarde.
 • Expertise op vlak van de financiële, juridische, of logistieke vraagstukken van een vzw zijn van harte welkom
 • Ervaring in het ontwikkelen van inhoudelijke visies en beleidsvoorbereidend werk is een troef
 • Je hebt een grote zin voor verantwoordelijkheid, met respect voor de grote mate van zelfsturing van het team en met waardering voor de actieve inbreng door personeel.

Als je interesse hebt, neem zeker voor 5 maart 2018 contact op met Isabelle Van de Steene, coördinator. Dan nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek.

Isabelle Van de Steene

Coördinator WGC DE Punt

Tweekapellenstraat 45

9050 Gentbrugge

isabelle@wgcdepunt.be

09/331 53 70


Functie: Bestuurder
Wijkgezondheidscentrum: Wijkgezondheidscentrum De Punt
Locatie: Gentbrugge
Tewerkstelling: Deeltijds
Duur van contract: Bepaalde duur
Datum indiensttreding: 26/04/2018
Solliciteren voor: 05/03/2018
Sollicitatiebrief sturen naar: isabelle@wgcdepunt.be
Meer informatie: isabelle@wgcdepunt.be