WGC het Voorland (Oostende) zoekt huisarts

WGC het Voorland (Oostende) zoekt huisarts

Wie zijn wij?

Het prille wijkgezondheidscentrum het Voorland vzw in Oostende zoekt een erkend, geaccrediteerd huisarts, voor onbepaalde duur, voltijds of deeltijds.

De huisartsen werken in een multidisciplinair team van verpleegkundige, vroedvrouw, psycholoog en administratieve medewerker. Wij bieden kwaliteitsvolle en eerstelijnsgezondheidszorg aan met extra aandacht voor gezondheidspromotie. Wij staan voor een laagdrempelige wijkgerichte werken binnen het forfaitaire betalingssysteem.

 

Taken en verantwoordelijkheden

  • Verrichten van medische consultaties in het centrum
  • Op huisbezoek gaan wanneer patiënten zich niet kunnen verplaatsen
  • Deelnemen aan intern (teamvergadering en artsenoverleg) en extern overleg (bv zorgoverleg)
  • Samen met je collega- huisarts zorgen voor continuïteit in de huisartsgeneeskundige hulpverlening
  • Multidisciplinaire opvolging van de patiënt in nauw overleg en in gelijkwaardigheid met de verschillende disciplines ( verpleging, maatschappelijk werk, psycholoog…)
  • Registratie en bijhouden medische dossiers (GMD, EMD)
  • Opnemen van nacht- en weekendwachten binnen de georganiseerde lokale wachtdienst
  • Actieve deelname aan het preventiebeleid van de praktijk. Dit richt zich zowel naar het individu als naar specifieke doelgroepen binnen ons werkingsgebied.

 

Profiel

  • Erkend geaccrediteerd huisarts zijn
  • Zich kunnen terugvinden in het concept van een wijkgezondheidscentrum (meer info op http://www.vwgc.be)
  • Doordrongen van het belang van preventie en EBM
  • Open geest naar andere culturen en kansengroepen toe
  • Bereidheid tot gelijkwaardige samenwerking met verschillende disciplines
  • Nederlandstalig met goede kennis van Frans en Engels, noties van andere talen is welkom
  • U bent communicatief en luistervaardig en kan werken binnen teamverband
  • U kunt flexibel omspringen met werkplanning naargelang werkdruk en noodzaak en bent stressbestendig
  • Werken in een forfaitair werkende praktijk is niet combineerbaar met een zelfstandige praktijk als huisarts, wel met andere jobs waar niet per prestatie verloond wordt (bv consultaties Kind en Gezin, een lesopdracht, selectie arts Rode Kruis…)

Wij bieden:

  • Bediende contract van onbepaalde duur met start op 1 september 2019
  • Verloning binnen paritair comité 330
  • Contract van minimum 30 uur per week, uurrooster bespreekbaar
  • Administratieve omkadering en onthaal
  • Bijkomende vergoedingen voor wachtdiensten, regeling overeen te komen
  • Vergoeding woon-werkverkeer
  • Opleiding en vorming in het kader van accreditatie

 

Solliciteren

Mail ten laatste tegen 10 januari 2019 je motivatiebrief en cv naar wgc.hetvoorland@gmail.com

Voor meer info kan je terecht bij Roos De Venter, 0494 14 20 41

 


Functie: huisarts
Wijkgezondheidscentrum: WGC Het Voorland vzw
Locatie: Oostende
Tewerkstelling: Bespreekbaar
Duur van contract: Onbepaalde duur
Datum indiensttreding: 01/09/2019
Solliciteren voor: 10/01/2019
Sollicitatiebrief sturen naar: wgc.hetvoorland@gmail.com
Meer informatie: 0477/888540