WGC Het Voorland vzw in Oostende zoekt coördinator

WGC Het Voorland vzw in Oostende zoekt coördinator

Voor ons startend WGC zoeken we een coördinator om ons bevlogen en ongeduldig team (twee artsen + een verpleegkundige) te vervolledigen. We gaan werken in Centrum Oostende, de oudste en meest kwetsbare buurt van de stad,  multicultureel en met bijzondere aandacht voor de kansengroepen.

Als Algemeen Coördinator draag je de verantwoordelijkheid voor het opstellen van de strategie voor het personeelsbeleid, het financieel beleid en de algemene werking van het Wijkgezondheidscentrum en dit nauw overleg met het team. In het bijzonder bevinden je zich taken in de volgende domeinen

 

Functieomschrijving

Leiden van het wijkgezondheidscentrum

 Neemt, in samenwerking met het team en volgens de bestaande procedures beslissingen omtrent het personeelsbeleid van het centrum (vb. aanwerving, taakomschrijving, evaluatie van medewerkers);  Ondersteunt de medewerkers en draagt er zorg voor dat iedereen zijn werk naar behoren kan uitvoeren;

 Werkt het loon- en vormingsbeleid uit en legt dit ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur;  Begeleidt en motiveert het team door o.a. participatie aan teamvergaderingen en toelichting van genomen beslissingen;

 Volgt het personeel effectief op en anticipeert wijzigingen in de personeelsbezetting om de dienstverlening af te stemmen op de zorgvraag;

 Staat in voor veiligheid en preventie in het centrum; Coördineren van de werking van het Wijkgezondheidscentrum

 

Het coördineren van de werking van het Centrum

 Maakt afspraken met de Raad van Bestuur in verband met de beleidsdoelstellingen en werkt deze doelstellingen in samenspraak met het team uit;

 Staat in voor het administratief en financieel beleid van het centrum:

 Verzamelt informatie omtrent de kosten (vb. personeel, werkingskosten, investeringsnoden) en inkomsten van het centrum in de informatie- en boekhoudsystemen en door contacten met de verschillende interne en externe diensten (vb. boekhouding);  Analyseert de balans en stelt de begroting op centrumniveau en de interne budgetten op om zo beleidsbeslissingen te kunnen onderbouwen;

 Volgt de begroting en budgetten op door continue analyse van kosten en inkomsten van het centrum en rapporteert hierover aan de Raad van Bestuur;

 Verstrekt inlichtingen aan o.a. bedrijfsrevisoren, financiële instellingen en diverse lokale, regionale en federale overheidsdiensten;

 Draagt, samen met de technisch verantwoordelijke, zorg voor de gebouwen en technische infrastructuur van het centrum;

 Bespreekt met teamleden de bestellingen van medisch en niet-medisch materiaal zodat de medewerkers de nodige middelen ter beschikking hebben voor het uitvoeren van hun taken;

 

Bewaken van de kwaliteit van de zorgverlening en het uitwerken van een zorgbeleid

 Maakt afspraken met de Raad van Bestuur omtrent de verbetering (vb. samenstelling van de zorgdisciplines) van de zorgverlening;

 Behandelt klachten van patiënten m.b.t. de algemene werking van het wijkgezondheidscentrum;

 Organiseert interdisciplinaire vergaderingen voor de verbetering van de zorgverlening

 Licht de oriëntaties van de Raad van Bestuur toe aan de medewerkers van het centrum en ontwerpt procedures om deze oriëntaties te implementeren;

 Coördineert verschillende projecten en werkgroepen; Vertegenwoordigen van het centrum in externe organen

 Vertegenwoordigt het centrum in diverse externe organisaties en andere centra;

 Staat in voor het promoten van de activiteiten van het centrum door o.a. het onderhouden van contacten met de pers;

 Tracht fondsen voor het centrum te verwerven, maakt subsidiedossiers op .


Functie: coördinator wijkgezondheidscentrum
Wijkgezondheidscentrum: WGC Het Voorland vzw
Locatie: Oostende
Tewerkstelling: Deeltijds
Duur van contract: Onbepaalde duur
Datum indiensttreding: 01/04/2019
Solliciteren voor: 15/02/2019
Sollicitatiebrief sturen naar: wgc.hetvoorland@gmail.com
Meer informatie: roos deventer 0494 142041 of els van der looven 04770888540