WGC Zuidrand te Antwerpen zoekt huisarts

WGC Zuidrand te Antwerpen zoekt huisarts

 

 

WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM ZUIDRAND

 

IS OP ZOEK NAAR EEN HUISARTS OM ONS TEAM TE VERSTERKEN

 

Wij bieden eerstelijnsgezondheidszorg aan de bewoners van de wijken het Kiel en Valaar te Antwerpen.

 

In Zuidrand werken huisartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en een psycholoog samen in een multidisciplinaire groepspraktijk. In 2019 voegen we ook kinesitherapie toe aan ons aanbod. We werken zo aan een integraal zorgaanbod op de eerste lijn.

Het centrum werkt in het forfaitaire betalingssysteem. Per ingeschreven patiënt ontvangt de vzw een vast maandelijks bedrag van de mutualiteit. Hierdoor hoeven de patiënten niet meer zelf te betalen wanneer ze op consultatie komen.

Ook gezondheidspromotie maakt een essentieel onderdeel uit van het aanbod van WGC Zuidrand

 

TAKEN:

 • Je verricht medische consultaties in het centrum en legt huisbezoeken af
 • Je volgt de patiënt op in nauwe samenwerking met de andere disciplines
 • Je neemt deel aan de algemene teamvergaderingen en multidisciplinaire patiëntenbesprekingen
 • Je registreert en rapporteert in het medische dossier
 • Je neemt weekendwachten op binnen de georganiseerde wachtdienst in wachtpost Zuid
 • Je neemt actief deel aan het preventiebeleid van de praktijk
 • Je werkt mee aan de verdere uitbouw van het wijkgezondheidscentrum in een positieve overlegsfeer

 

PROFIEL:

 • Je bent geaccrediteerd huisarts (of brengt de accreditering binnen redelijke termijn in orde)
 • Je bent doordrongen van Evidence Based werken
 • Je werkt graag in een participatieve organisatie
 • Je hebt zin om te werken met een cultureel zeer diverse en maatschappelijk kwetsbare patiëntenpopulatie
 • Je hebt aandacht voor curatieve én preventieve aspecten van gezondheid
 • Je beschikt over kennis van Nederlands, Frans en Engels (noties van andere talen zijn zeer welkom)
 • Je onderschrijft het concept, missie en visie van wijkgezondheidscentrum Zuidrand en draagt die uit
 • Werken in een forfaitair werkende praktijk is niet combineerbaar met een zelfstandige praktijk als huisarts

 

 

 

WIJ BIEDEN

 • Een contract van onbepaalde duur van minimaal 30 uur
 • Moment van indiensttreding: bespreekbaar
 • Bezoldiging volgens IFIC-barema ‘huisarts in een WGC’
 • Na 6 maanden: hospitalisatieverzekering
 • Bijkomende vergoeding voor wachtdiensten
 • Eindejaar- en attractiviteitspremie
 • Verzekering en lidmaatschapsbijdragen
 • Alle medisch materiaal
 • Administratieve omkadering (agendabeheer, facturatie, basisadministratie)
 • Een constructieve teamspirit
 • Een divers en gedreven team
 • Een boeiende job in een WGC in volle ontwikkeling

 

 

INTERESSE?

 • Welkom bij Griet Vandersypen voor meer info

Telefonisch op 0477/25 54 34 of per mail griet.vandersypen@wgczuidrand.be

 


Functie: huisarts
Wijkgezondheidscentrum: WGC Zuidrand
Locatie: Antwerpen
Tewerkstelling: Voltijds
Duur van contract: Onbepaalde duur
Datum indiensttreding: 04/03/2019
Solliciteren voor: 17/02/2019
Sollicitatiebrief sturen naar: Griet.vandersypen@wgczuidrand.be
Meer informatie: Griet.vandersypen@wgczuidrand.be of 03/237 13 72 (Griet Vandersypen)