WGC Zuidrand (Antwerpen) zoekt huisarts

WGC Zuidrand (Antwerpen) zoekt huisarts

 

WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM ZUIDRAND

zoekt

Een huisarts

 

Wijkgezondheidscentrum Zuidrand biedt patiënt- en wijkgerichte, laagdrempelige en emanciperende basisgezondheidszorg aan de bewoners van de wijken het Kiel en Valaar te Antwerpen.

In Zuidrand werken huisartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en een psycholoog samen in een multidisciplinaire groepspraktijk. Het centrum werkt met het forfaitaire betalingssysteem. Per ingeschreven patiënt ontvangt de vzw een vast maandelijks bedrag van de mutualiteit. Hierdoor hoeven de patiënten niet meer zelf te betalen wanneer ze op consultatie komen. Ook gezondheidspromotie maakt onderdeel uit van het aanbod van WGC Zuidrand

 

Taken:

 • Verrichten van medische consultaties in het centrum en afleggen van huisbezoeken volgens EBM
 • Multidisciplinaire opvolging van de patiënt in nauw overleg en in gelijkheid met de verschillende disciplines (verpleging, maatschappelijk werk, psychologie…)
 • Registratie en bijhouden medisch dossiers (GMD, EMD)
 • Opnemen van weekendwachten binnen de georganiseerde wachtdienst in wachtpost Zuid
 • Deelname aan het multidisciplinair overleg in het kader van een integrale zorgverlening
 • Deelname aan de algemene teamvergaderingen en patiëntenbesprekingen
 • Actieve deelname aan het preventiebeleid van de praktijk
 • Meewerken aan de verdere uitbouw van het wijkgezondheidscentrum in een positieve overlegsfeer

 

Profiel:

 • Erkend geaccrediteerd huisarts zijn
 • Nederlandstalig met goede kennis van Frans en Engels, noties van andere talen is welkom
 • Zich kunnen terugvinden in het concept van een wijkgezondheidscentrum
 • Zin om kennis te maken met een grote diversiteit aan culturen
 • Zin voor het werken met een patiëntengroep met een aanzienlijk aandeel personen in maatschappelijk kwetsbare situaties
 • Samenwerking (in team) als uitgesproken pluspunt beschouwen
 • Bereid zijn flexibel om te springen met werkplanning naargelang werkdruk en noodzaak
 • Aandacht voor het curatieve én het preventieve aspect
 • Werken in een forfaitair werkende praktijk is niet combineerbaar met een zelfstandige praktijk als huisarts

 

Aanbod:

 • Vervangingscontract, mogelijks om te zetten naar contract onbepaalde duur
 • Te beginnen na 01/11/2017
 • Contract van 30 uur per week (te bespreken)
 • Werktijden te bespreken
 • Verloning binnen paritair comité 330, schaal 1.93
 • Bijkomende vergoeding voor wachtdiensten
 • Eindejaar- en attractiviteitspremie
 • Verzekering en lidmaatschapsbijdragen voor het centrum
 • Hospitalisatieverzekering na 6 maanden tewerkstelling
 • Administratieve omkadering
 • Ondersteuning door maatschappelijk werker, verpleegkundigen en psycholoog
 • Een boeiende job in een WGC in volle ontwikkeling
 • Een constructieve teamspirit

 

Interesse?

Contacteer dan Griet Vandersypen voor meer info of voor een gesprek.

Telefonisch op 0477/25 54 34 of per mail naar griet.vandersypen@wgczuidrand.be

Info over het centrum op www.wgczuidrand.be

 


Functie: huisarts
Wijkgezondheidscentrum: Zuidrand
Locatie: De Boschaertstraat 289, 2020 Antwerpen
Tewerkstelling: Bespreekbaar
Duur van contract: Onbepaalde duur
Datum indiensttreding: 01/11/2017
Solliciteren voor: 30/11/2017
Sollicitatiebrief sturen naar: griet.vandersypen@wgczuidrand;be
Meer informatie: 0477/25 54 34 of griet.vandersypen@wgczuidrand.be