Wij zoeken een leuke collega en verpleegkundige HT

Wij zoeken een leuke collega en verpleegkundige HT

Een groeiend wijkgezondheidscentrum is op zoek naar een nieuwe, gemotiveerde collega

Taken en verantwoordelijkheden:
Enerzijds verpleegkundige taken
 Je voert praktische en technische verpleegkundige taken uit (bloedafnames, wondverzorging, injecties, …)
 Je assisteert de huisarts bij zijn consultaties en bereidt deze voor (anamnese)
 Je begeleidt en informeert patiënten (informeren, ondersteunen en opvolgen van patiënten bij hun behandeling en bij preventieve maatregelen, uitleg geven over mogelijke behandelingen na verleg met de huisarts)
 Je ontwikkelt initiatieven rond ziektepreventie en gezondheidspromotie in samenwerking met het multidisciplinair team (bv. vaccinatiecampagnes, diabetes, gezonde voeding, beweging, rookstopgroep, …)
 Je draagt mee zorg voor de continuïteit en de kwaliteit van de multidisciplinaire zorgverlening (verpleegkundige diagnose stellen, uitwisseling van informatie tijdens multidisciplinair overleg)
Anderzijds sociale taken
 Je biedt aangepaste psychosociale ondersteuning aan patiënten (probleem verhelderen, informatieverstrekking en doorverwijzing)
 Je biedt concrete bijstand aan patiënten (administratieve bijstand, bemiddeling tussen patiënt en diensten)
 Je werkt mee aan de optimalisering van de hulpverlening (lokaal netwerk ontwikkelen om patiënten gericht naar door te verwijzen, samenwerken met externe diensten)
– Zowel in het kader van de verpleegkundige zorgen als het sociaal werk ga je regelmatig op huisbezoek (werkingsgebied = Lier)
Profiel
– Diploma-vereisten: (sociaal) verpleegkundige
– Je kan je vinden in de visie van het wijkgezondheidscentrum
– Algemene kennis van de gezondheidszorg en de sociale kaart
– Flexibel, zin voor initiatief, verantwoordelijkheidsgevoel, gericht op samenwerking
– Administratieve en organisatorische vaardigheden, vertrouwd met het werken met PC
– Voeling met of engagement ten aanzien van kansengroepen, cliëntgericht, luistervaardig, kunnen werken op maat
Wij bieden
– Een boeiende job in een jong wijkgezondheidscentrum met leuke collega’s
– Deeltijdse functie (19u/week), eventueel later uit te breiden.
– Contract voor onbepaalde duur.
– Verloning op basis van PC 330, barema 1.55-IFIC 14
– Start tewerkstelling: onmiddellijke indiensttreding is mogelijk
– Werkdagen: op dinsdag, woensdag en vrijdag; daguren, geen weekendwerk.
Voor meer informatie en kandidaatstelling kan je steeds contact opnemen met:
– Annick Dewinter – 0498/421408 – info@dezilverenknoop.be
– Solliciteren via mail tot 18 februari 2019.


Functie: (Sociaal) verpleegkundige
Wijkgezondheidscentrum: De Zilveren Knoop
Locatie: Brouwerijstraat 3, 2500 Lier
Tewerkstelling: Deeltijds
Duur van contract: Onbepaalde duur
Datum indiensttreding: 01/03/2019
Solliciteren voor: 20/02/2019
Sollicitatiebrief sturen naar: info@dezilverenknoop.be
Meer informatie: Annick Dewinter - 0498/421408