Opleiding

Op 1 januari 2016 telt de sector van wijkgezondheidscentra 642 medewerkers, waarvan 546 betaalde medewerkers en 96 vrijwilligers. Ongeveer 65 % van de betaalde werknemers is zorgverstrekker, de andere medewerkers verlenen hoofdzakelijk ondersteuning in de zorg of bij de organisatie van het wijkgezondheidscentrum  (onthaal, gezondheidspromotie, (zorg)coördinatie, administratie,…).

642

medewerkers

  • 546 betaalde medewerkers

  • 94 vrijwilligers

De Vereniging van Wijkgezondheidscentra stelt jaarlijks een opleidingsaanbod samen voor de medewerkers uit de wijkgezondheidscentra.

 

  • Opleidings- en ontmoetingsdagen voor nieuwe medewerkers en bestuurders
  • Opleidingen voor vrijwillige en professionele onthaalmedewerkers
  • Opleidingen voor zorgverstrekkers rond specifieke thema’s
  • Opleiding over arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid in de sector
  • Opleidingen over het gebruik van het elektronisch medisch dossier PRICARE
  • Jaarlijkse interdisciplinaire studiedag (thema 2017: patiëntenparticipatie; 2016: geestelijke gezondheidszorg; 2015: ethiek en gezondheidspromotie; 2014: zorgsubstitutie; …)
  • Jaarlijkse kwaliteitsdag waar een forum wordt geboden om goede praktijkervaringen te delen en inzichten te verwerven over het werken aan kwaliteitsbevordering

 

Voor de opleidingen waarvoor we beroep doen op externe sprekers, werken we samen met het Sociaal Fonds voor Gezondheidsinrichtingen en –diensten, het vormingsfonds van paritair comité 330. De medewerkers van de wijkgezondheidscentra kunnen ook gratis intekenen op het aanbod van dit vormingsfonds.