Studiedienst

De studiedienst ontplooit activiteiten ter ondersteuning van de wijkgezondheidscentra, in het bijzonder door het in kaart brengen van een aantal kwantitatieve gegevens van hun werking en bij hun streven naar kwaliteitsbevordering.

 

Jaarlijks gebeurt een dataverzameling, –analyse en rapportering van gegevens over patiënten, personeel en zorgaanbod en contacten van alle wijkgezondheidscentra.  Deze informatie stelt de wijkgezondheidscentra in staat om een aantal aspecten van hun werking en bedrijfsvoering te evalueren en vergelijken.

 

Wijkgezondheidscentra die dit wensen kunnen advies krijgen van de studiedienst bij het opzetten, uitvoeren en evalueren van de eigen projecten.

 

Het verder onderbouwen en uitwerken van belangrijke werkingsprincipes in de wijkgezondheidscentra (zie concept wijkgezondheidscentrum),  zoals het bieden van laagdrempelige zorg, de interdisciplinaire samenwerking, een gemeenschapsgerichte werking, …  behoort eveneens tot de taken van de  studiedienst.  Indien gewenst kan de studiedienst ondersteuning bieden aan de wijkgezondheidscentra bij de toepassing ervan.

 

De studiedienst inventariseert in de VWGC- Bibliotheek  voor de wijkgezondheidscentra relevante materialen uit eigen en externe bronnen.

 

De studiedienst onderbouwt het beleidsvoorbereidend werk en de belangenbehartiging van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra.  Zo neemt ze momenteel deel aan een onderzoek gericht op het optimaliseren van het model van forfaitaire betaling.

 

Tenslotte verricht de studiedienst onderzoek naar de gezondheid, het gebruik van gezondheidszorgen en determinanten hiervan, bij de patiëntengroep van de wijkgezondheidscentra.  Door het ontsluiten van deze gegevens voor externe (beleids-)partners op het gezondheids-en welzijnsveld, door deelname aan het maatschappelijk debat en aan extern onderzoek, wenst de Vereniging van Wijkgezondheidscentra bij te dragen aan het realiseren van het recht op gezondheid voor allen en het verkleinen van de sociale ongelijkheid in gezondheid.

Heb je een vraag voor onze studiedienst? We helpen je graag verder: lynn.ryssaert@vwgc.be