Vacatures en stages

Resultaten en verslag COVID-bevraging vanuit het RIZIV De COVID-19-pandemie die in maart 2020 ook in België uitbrak, heeft een stevige impact gehad op de organisatie van de gezondheidszorg. Ook de medewerkers van de medische huizen[1] moesten zich aanpassen en de manier van werken reorganiseren om aan de...

Op 25 maart 2021 organiseerden we een avondcolloquium rond 'Samenwerken onder één dak'. Aan de hand van praktijkvoorbeelden tonen we hoe het forfaitaire betalingssysteem de interdisciplinaire samenwerking in de eerste lijn faciliteert. Je ziet enkele zorgverleners aan het woord, zoals verpleegkundige Leen Robaert uit WGC...

16 maart is het Wereld Sociaal Werk Dag. De slogan van dit jaar klinkt als volgt: "Sterk sociaal werk laat niemand achter!" We vroegen aan Nele Feryn (Universiteit Gent - vakgroep sociaal werk & sociale pedagogiek) waar de slogan haar aan deed denken: "Ik leerde van de...

Onze bijdrage aan de inspiratiegids rond het Gedragswiel van het Instituut Gezond Leven Gezondheidspromotie vraagt een brede kijk om rekening te houden met sociale ongelijkheid in gezondheid. In de inspiratiegids rond het Gedragswiel van het Instituut Gezond Leven lees je op pagina 49 een interview met...

Vorige week verscheen in het maandelijkse tijdschrift Samenleving & Politiek een artikel van onze hand. Het volledige artikel kan je lezen op de website van www.sampol.be. Het is onderdeel van een groter stuk waarin Sam & Pol de gaten in de sociale zekerheid blootlegt en...

In een wijkgezondheidscentrum werken een team van huisartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en eventueel andere zorgverleners samen onder één dak. Het team draagt zorg voor het lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn van de patiënt. “De directe link tussen arts en sociaal werker wekt vertrouwen”, zeggen de maatschappelijk werkers en gezondheidspromotoren...

Het jaar loopt op z'n einde, we blikken even terug op een periode tijdens de corona-pandemie in wijkgezondheidscentrum Zuidrand in Antwerpen. Een unieke inkijk in een wijkgezondheidscentrum tijdens een gezondheidscrisis....

Het coronavirus slaat opnieuw hard toe. Maatregelen worden verscherpt, een moeilijke winter staat voor de deur. De maatschappelijk werkers uit onze wijkgezondheidscentra trekken lessen uit de eerste coronagolf: “Toegankelijke welzijns- en sociaal-administratieve diensten zijn essentieel voor onze gezondheid.” Gesloten deur Als maatschappelijk werkers in de wijkgezondheidscentra staan...