Vacatures en stages

Opinie Naar aanleiding van de Wereld Gezondheidsdag op 7 april schrijven vier huisartsen uit de Gentse wijkgezondheidscentra een pleidooi voor een sterke sociale zekerheid en voor goede werkomstandigheden en structurele investeringen in de zorgsector. Het is zes uur ‘s avonds. Als laatste patiënt op het corona-spreekuur, strompelt Pablo mijn consultatieruimte binnen. Hij hoest al een paar dagen en...

Terzake draaide vorige week een reportage in WGC De Regent om de zorgverlening in tijden van COVID-19 te belichten. [1] WGC De Regent heeft net zoals andere eerstelijnspraktijken heel wat aanpassingen moeten doorvoeren. Zo gebeuren consultaties hoofdzakelijk via telefoon.   Yet Ceulemans, arts in WGC De Regent legt uit in de...

#SOSMoria is een noodoproep op initiatief van een Nederlandse huisarts en gynaecoloog. Zij waarschuwen voor een medische en humanitaire ramp op de Griekse eilanden, waar duizenden vluchtelingen in kampen ondergebracht zijn. Deze mensen zijn kansloos bij een uitbraak van de COVID-19-epidemie. Met de oproep willen ze...

Wijkgezondheidscentrum De Kaai in Gent kreeg deze week bezoek van een journalist van De Standaard. In zijn reportage [1] zet hij de sociale rol van het wijkgezondheidscentrum in de kijker en de cruciale rol die De Kaai vervult in de buurt.    De quarantainemaatregelen leiden niet enkel tot een...

De komende weken brengen we regelmatig verslag uit vanuit onze wijkgezondheidscentra. Het is duidelijk dat we allemaal een tijd op scherp moeten staan om deze gezondheidscrisis in goede banen te leiden. Als koepelvereniging hebben we een groot respect (en trots!) voor onze medewerkers, die met een...

Vanuit Jong Domus, een onafhankelijke werkgroep binnen de organisatie Domus Medica vzw, werd een petitie gelanceerd. Jonge huisartsen voelen veel frustratie omwille van de vaak overbodige administratie. Artsen hebben de handen vol met échte zorg en doodgewoon geen tijd voor het opmaken van ongeschiktheidsattesten voor banale...

Op dinsdag 17 maart staan alle sociaal werkers wereldwijd in de spotlights. Ook in de wijkgezondheidscentra, want samen gaan we voor Sterk Sociaal Werk. Als sociaal werker plaats je een persoon in zijn bredere context en heb je oog voor alle levensdomeinen. Dat maakt dat je...

Vier grote werkgeversorganisaties binnen zorg en welzijn zijn ontzettend bezorgd over de besparingen. Op Sociaal.net schreven ze een open brief aan de Vlaamse Regering [1]: “Snoeien om te bloeien klinkt mooi, maar in de praktijk is het voor al die organisaties, verenigingen en vrijwilligers nu al vaak...

De laatste dag van februari, en dit jaar dus op een zeldzame 29 februari, is het ‘Rare Disease Day’. Op deze dag wordt er internationaal campagne gevoerd om het grote publiek en beleidsmakers te sensibiliseren voor zeldzame ziekten en hun impact op het leven van...

SMILE (Samenwerking Mondzorg In Leuven) is een project binnen de eerstelijnsgezondheidszorg in Leuven, dat in 2016 van start ging. De stad wil een brede preventieve en curatieve mondzorg realiseren die toegankelijk is voor iedereen. Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant heeft de stad Leuven...