WGC De Brug zoekt een verpleegkundige

Wij zoeken een VERPLEEGKUNDIGE om ons team te versterken.

vervangingscontract / uren bespreekbaar (>50 %) /  onmiddellijke indiensttreding

 

Wie zijn wij?

Wij zijn Wijkgezondheidscentrum De Brug in Molenbeek en bestaan uit een divers team van 38 medewerkers waaronder huisartsen, kinesisten, verpleegkundigen, vroedvrouwen, diëtist, psycholoog en administratie/onthaalmedewerkers. Toegankelijke gezondheidszorg en het samenwerken met verschillende disciplines is in onze organisatie van enorm belang.  Omdat gezondheid meer is dan een individuele en curatieve aangelegenheid, bouwen we ook een preventieve buurtgerichte werking uit. Op dit moment verzorgen wij ruim 4250 patiënten die qua leeftijd, origine en sociale klasse een gezonde en boeiende mix vormen.

 

Wie zoeken wij?

Als verpleegkundige werk je samen met 2 andere collega-verpleegkundigen, die samen preventieve en curatieve zorg (verpleegkundige en psychosociaal) verlenen aan patiënten, met als doel hun gezondheid en sociaal welzijn te behouden, verbeteren of herstellen en hun autonomie te bevorderen. Hierbij werk je ook samen met collega’s uit andere disciplines om de meest aangepaste en integrale zorg aan te bieden. Je bent ook een belangrijke schakel van onze wijkgerichte werking waarop we sterker willen inzetten.

 

Specifiek takenpakket

 • Intakegesprekken met nieuwe patiënten
 • Uitvoeren van verpleegkundige taken (zoals wondzorg, afnemen bloedstalen, geven van injecties, EKG, cryotherapie)
 • Informeren en adviseren van patiënten over specifieke gezondheidsaspecten
 • Psychosociaal ondersteunen van patiënten en hun netwerk
 • Mee zorgdragen voor de continuïteit van de preventieve en curatieve zorg
 • Administratie en opstellen van protocollen (EMD per patiënt, Katz-schaal…)
 • Logistieke medische ondersteuning (in samenwerking met onze logistiek medewerker)
 • Permanent opbouwen van expertise
 • Verpleging aan huis
 • Doorverwijzing organiseren naar andere diensten en naar onze (externe) thuisverpleegkundige equipe van Alpha-Bru

 

Samen met je collega’s:

 • werk je vanuit onze gemeenschappelijke visie en doelstellingen
 • neem je deel aan de overlegorganen en vergaderingen
 • verbeter je mee onze algemene werking

Jouw eigenschappen

 • je hebt een bachelor diploma verpleegkunde, dat je toelaat om in België te werken
 • je kan je vinden in de missie en visie van de wijkgezondheidscentra (vwgc.be)
 • je kiest bewust voor de Brusselse diversiteit als werkcontext
 • je kan goed contact leggen met patiënten en gaat cultuursensitief te werk
 • je ziet werk en weet van aanpakken (neemt initiatief, werkt zelfstandig, praktisch en efficiënt)
 • je werkt graag en goed samen met collega’s (communicatief, constructief kritisch)

 

Taalvereisten

 • Het team is hoofdzakelijk Nederlandstalig/tweetalig (FR/NDL). Een basis Nederlands is nodig om te werken in het elektronisch medisch dossier, het deelnemen aan vergaderingen en de informatie via mail. Een vormingstraject is hierin mogelijk op de werkvloer.
 • De belangrijkste taal in communicatie met patiënten is Frans (spreken en schrijven). Ook hier kunnen we een vormingstraject in voorzien.
 • Elke andere taal (schrijven of spreken) is een troef.

 

Wij bieden

 • een flexibel vervangingscontract (voorlopig tot eind augustus), het urenpakket is bespreekbaar (> 50 procent)
 • een flexibel uurrooster: werkuren tussen 8u en 19u (geen late avond- of weekendwerk)
 • onmiddellijke indiensttreding
 • verloning volgens paritair comité 330 en IFIC 14 (code 6670)
 • vergoeding woon-werk verkeer met openbaar vervoer
 • extralegale voordelen (zoals o.m. maaltijdcheques)
 • een boeiende job met grote impact in een multidisciplinair team en multiculturele context
 • de mogelijkheid om eigen job mee vorm te geven via vormingsinitiatieven en werkgroepen

 

Solliciteren?

Interesse in deze job? Stuur je CV en motivatiebrief op naar vacature@wgcdebrug.be voor vrijdag 3 maart 2023. De selectiegesprekken gaan door op donderdag 9 maart 2023.

 

Meer info over onze werking vind je op www.wgcdebrug.be en op onze facebookpagina: www.facebook.com/wgcdebrug.be

 

Voor specifieke vragen over de vacature kan je terecht bij elisabeth.vanderveken@wgcdebrug.be (zorgcoördinator) of 0492 03 11 27.

Details

Functie: Verpleegkundige
Locatie: Molenbeek
WGC: WGC De Brug – La Passerelle
Statuut: Bespreekbaar
Duur: Bepaalde duur
Start: 13/03/2023

Solliciteren

Solliciteren voor 03/03/2023
Brief en CV sturen naar vacature@wgcdebrug.be

Meer info

Contact: elisabeth.vanderveken@wgcdebrug.be