Wijkgezondheidscentrum Rupelstreek zoekt tweede huisarts

Wijkgezondheidscentrum Rupelstreek zoekt tweede huisarts

Vacature TWEEDE HUISARTS in opstartend wijkgezondheidscentrum Rupel

Wil je meestappen in een sociaal geëngageerd gezondheidsproject in de Rupelstreek? We zoeken een gemotiveerde huisarts die – samen met een collega-huisarts – wil werken in een nieuw op te starten wijkgezondheidscentrum.

  

 • Taken en verantwoordelijkheden
 • Medische consultaties in het centrum en een beperkt aantal huisbezoeken
 • Nacht- en weekendwachten (weekendwachten vanuit huisartsenwachtpost)
 • Medisch inhoudelijke taken: kwaliteitsverbetering, taakdelegatie uitwerken, gezondheidsprojecten uitvoeren
 • Deelnemen aan intern multidisciplinair overleg en extern overleg (bv zorgoverleg)
 • Mee opstarten en uitbouwen van de werking van het wijkgezondheidscentrum met andere collega’s van het team (sociaal verpleegkundige, coördinator, onthaalvrijwilligers, …
 • Profiel
 • Erkend geaccrediteerd huisarts, doordrongen van het belang van Evidence Based Medicine
 • Achter het concept van een wijkgezondheidscentrum staan (zie www.vwgc.be)
 • Openheid en motivatie voor het werken met kansengroepen. Het wijkgezondheidscentrum richt zich naar alle inwoners van het werkingsgebied (Boom en omliggende gemeenten) maar met extra aandacht voor kansengroepen
 • Teamwerk en multidisciplinair samenwerken
 • Niet enkel curatief maar ook preventief werken
 • Werken in ons wijkgezondheidscentrum (forfaitair betalingssysteem) is vanuit het RIZIV niet cumuleerbaar met een zelfstandige praktijk als huisarts, wel met een andere betrekking in loondienst
 • Wij bieden:
 • Een boeiende job in een opstartend wijkgezondheidscentrum met de mogelijkheid om het wijkgezondheidscentrum mee vorm te geven
 • Administratieve en logistieke omkadering (oa een voltijds onthaal)
 • Bediendecontract van onbepaalde duur, verloning binnen paritair comité 330
 • Halftijdse tewerkstelling
 • Werktijden en start bespreekbaar
 • Meer info en kandidaatstelling:
 • Anita Rimaux – projectmedewerker opstart wijkgezondheidscentrum Rupel (Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie) – – anita.rimaux@samenlevingsopbouw.be – 0491/61 92 92

Functie: Huisarts
Wijkgezondheidscentrum: Wijkgezondheidscentrum Rupel
Locatie: Boom
Tewerkstelling: Deeltijds
Duur van contract: Onbepaalde duur
Datum indiensttreding: 01/05/2021
Solliciteren voor: 20/09/2020
Sollicitatiebrief sturen naar: anita.rimaux@samenlevingsopbouw.be
Meer informatie: 0491/61 92 92 of anita.rimaux@samenlevingsopbouw.be