Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent zoekt een verpleegkundige

Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent zoekt een verpleegkundige

In het Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent biedt een multidisciplinair team van ongeveer 40 medewerkers (huisartsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesisten, onthaalmedewerkers, gezondheidspromotie, maatschappelijk werker, diëtiste, administratieve medewerkers, podoloog, …) eerstelijnsgezondheidszorg aan. Het centrum  richt zich hierbij tot de bewoners van de wijk Nieuw Gent-Steenakker en enkele omliggende buurten.

 

Het gezondheidscentrum wil niet alleen curatieve maar ook preventieve gezondheidszorg aanbieden. Er wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke drempel tot de gezondheidszorgen, vandaar dat er gewerkt wordt binnen een forfaitair betalingssysteem.

 

Het verpleegkundig team bestaat momenteel uit 6 verpleegkundigen en 2 zorgkundige.

 

Wij zoeken een verpleegkundige die:

 • gemotiveerd en geëngageerd, sociaal en enthousiast is;
 • zowel verpleegkundig technische als sociale vaardigheden onder de knie heeft;
 • ervaring of voeling heeft met de thuiszorg;
 • een kritische kijk heeft op goede patiëntenzorg;
 • affiniteit of minstens interesse heeft in het werken met maatschappelijk kwetsbare groepen;
 • interesse heeft in protocollaire zorgsubstitutie;
 • zin heeft voor (multidisciplinaire) samenwerking en overleg;
 • flexibel is;
 • referentieverpleegkundige wondzorg zijn, is een pluspunt
 • kennis heeft van Nederlands, Engels, Frans en basisvaardigheden PC.

 

Wij bieden:

 • een dynamische en geëngageerde werkomgeving met een fijn team
 • een afwisselend takenpakket van voornamelijk patiëntenzorg (huisbezoeken en centrumzorg) en verpleegkundige administratie
 • weekendwerk 1 op 4 à 6 weken
 • een deeltijdse tewerkstelling tussen 80% en 100%, te bespreken
 • een contract van onbepaalde duur
 • verloning volgens de wettelijke barema’s (PC 330)
 • maaltijdcheques, gsm vergoeding en tussenkomst dienstverplaatsingen, groepsverzekering

 

Solliciteren door CV en motivatiebrief te sturen vóór 03 oktober naar :

An Van De Walle, Rerum Novarumplein 182, 9000 Gent of an.vandewalle@wgcnieuwgent.be

Sollicitatiegesprekken zijn gepland in de week 11 oktober.

Voor vragen of bijkomende info kan je terecht bij Elien De Coninck op het nummer 09/221.21.81


Functie: Verpleegkundige (90%vast contract)
Wijkgezondheidscentrum: Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent
Locatie: Gent
Tewerkstelling: Deeltijds
Duur van contract: Onbepaalde duur
Datum indiensttreding: 31/10/2021
Solliciteren voor: 03/10/2021
Sollicitatiebrief sturen naar: an.vandewalle@wgcnieuwgent.be
Meer informatie: an.vandewalle@wgcnieuwgent.be