Adjunct Algemeen Coördinator WGC De Ridderbuurt en Caleido VZW

Het wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt VZW bestaat uit twee wijkgezondheidscentra in Leuven: De Ridderbuurt en Caleido. Onder deze twee daken zorgen we voor de totale gezondheid van onze patiënten. De artsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers leggen elke dag opnieuw hun expertise samen en dragen zorg voor de personen die bij ons patiënt zijn.
Overheen de twee wijkgezondheidscentra wordt de organisatie van de zes primaire zorgteams gedragen door primaire teamcoördinatoren.
Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met gemotiveerde onthaalmedewerkers en-vrijwilligers, die een vlot en vriendelijk onthaal garanderen. Daarnaast staat er een support team klaar om dagelijks de organisatie te ondersteunen op het gebied van financies, communicatie, logistiek en personeelsadministratie.

Functieomschrijving

De adjunct algemeen coördinator (hierna ‘adjunct’ genoemd) is de rechterhand van de algemeen coördinator en werkt nauw samen met de algemeen coördinator binnen het support team. De adjunct maakt deel uit van de vzw-staf, heeft beleidsmatig overleg op vzw niveau en zal als staflid mee het algemeen beleid van de vzw vormgeven. De adjunct behoudt het overzicht over de implementatie van de verschillende beleidslijnen in de wijkgezondheidscentra.

De adjunct is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een zorgbeleidsplan, rekening houdend met de expertise in huis, de evoluties in het eerstelijnszorglandschap en de strategische doelstellingen van de vzw. De adjunct monitort de implementatie van het beleidsplan en volgt deze op. De operationele implementatie van het (zorg)beleid op primair teamniveau is de verantwoordelijkheid van de primaire teamcoördinatoren.

De adjunct heeft een signaalfunctie en is de eerste aanspreekpersoon voor de primaire teamcoördinatoren. Via hen houdt de adjunct de vinger aan de pols over zowel kwaliteit van zorg, werkprocessen en inhoudelijke expertise, waardoor uitwisseling en samenwerking binnen en tussen de wijkgezondheidscentra gefaciliteerd en gemaximaliseerd wordt. De adjunct biedt ondersteuning aan de primaire teamcoördinatoren waar nodig.

De adjunct houdt overzicht over en monitort de bestaande interne en externe projecten. In afstemming met de algemeen coördinator en de staf worden nieuwe projecten al dan niet aangegaan. De adjunct is projectverantwoordelijke, maar heeft zelf geen uitvoerende taak in de projecten.

Verantwoordelijkheden

Als rechterhand van de algemeen coördinator:

 • Heeft een signalisatiefunctie en rapporteert aan de algemeen coördinator.
 • Draagt de verantwoordelijkheid om de vzw gebonden richtlijnen, aanpak, beslissingen en beleidslijnen mee te vertegenwoordigen en uit te dragen binnen en tussen de twee wijkgezondheidscentra (met behulp van de primaire teamcoördinatoren).
 • Maakt deel uit van de staf en is op vraag aanwezig op de bestuursvergaderingen.
 • Bereidt een aantal beleidsmatige of vzw gebonden dossiers voor, al dan niet op vraag van de algemeen coördinator.

Als zorgbeleidsverantwoordelijke staat de adjunct in voor de ontwikkeling, het updaten en de opvolging van het zorgbeleidsplan.

 • Kijkt vanuit de vzw naar de optimalisering van de zorg en heeft daarbij oog voor de externe evoluties in het eerstelijnszorglandschap.
 • Werkt een globale zorgverleningsstrategie uit in de vorm van een zorgbeleidsplan en stemt dit af met de algemeen coördinator, de staf en de raad van bestuur.
 • Inventariseert opleidingsnoden en werkt dit verder uit binnen het VTO beleid.
 • Ondersteunt de primaire teamcoördinatoren in het implementeren van beleidslijnen, faciliteert uitwisseling, verandering en samenwerking.
 • Ondersteunt de primaire teamcoördinatoren bij uitdagingen in de primaire zorgteams.

Profiel

 • Bezit een masterdiploma in een menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring.
 • Staat achter de waarden en missie van een wijkgezondheidscentrum.
 • Heeft minstens 3 jaar ervaring als facilitator, procesbegeleider en werken met groepen.
 • Ervaring in beleidsmatig en projectmatig werken is een pluspunt.
 • Interesse of ervaring in changemanagement zijn een pluspunt.

Competenties

 • Kan zelfstandig werken.
 • Werkt resultaatsgericht.
 • Heeft oog voor kwaliteit en verandering.
 • Denkt in functie van oplossingen.
 • Kan anderen overtuigend meenemen in beleidsbeslissingen.
 • Sterk in het maken van analyses en meta-denken.
 • Heeft goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Kan goed luisteren.

Aanbod

 • Tewerkstelling van minimum 80% voor bedienden voor onbepaalde duur.
 • Loon volgens barema IFIC Klasse 17.
 • Toekenning van maaltijdcheques, aansluiting bij een groepsverzekering, gebruik van een eigen laptop en gsm.
 • Terugbetaling openbaar vervoer woon- werkverkeer via derdebetalerssyteem en fietsvergoeding.
 • Jaarlijks opleidingsbudget voor individuele- en groepsvormingen.
 • Uitdagend werk in een boeiende zorgsector, waarin interdisciplinair gewerkt wordt.
 • Werk met grote maatschappelijke waarde.
 • Mee bouwen aan de toekomst van een fantastische organisatie.

Interesse?

Wil je graag aan de slag in deze boeiende functie, te midden van een gemotiveerd team en binnen een maatschappelijk relevante sector? Mail dan vóór 30 april 2023 je CV en een motivatiebrief naar vacature@wgcridderbuurt.be. Als er vragen zijn, kan je vanaf 17/4 contact opnemen met algemeen coördinator Ruth Borms op 0476 73 06 92.

Details

Functie: Adjunct Algemeen Coördinator WGC De Ridderbuurt en Caleido VZW
Locatie: Leuven
WGC: WGC De Ridderbuurt en Caleido VZW
Statuut: Voltijds
Duur: Onbepaalde duur
Start: 01/06/2023

Solliciteren

Solliciteren voor 31/05/2023
Brief en CV sturen naar vacature@wgcridderbuurt.be

Meer info

Contact: 0476 73 06 92 (vanaf 17/4)