Algemeen coördinator Wijkgezondheidscentrum de Central (80 %)

Algemeen coördinator Wijkgezondheidscentrum de Central (80 %)

Wijkgezondheidscentrum de Central ZOEKT een coördinator (80%)

 

WIE ZIJN WIJ?

Wijkgezondheidscentrum de Central in Kessel-lo (Leuven) is een eerstelijns gezondheidspraktijk. In ons zorgconcept staan toegankelijkheid en multidisciplinair samenwerken onder één dak centraal. Gezondheid is meer dan alleen een individuele en curatieve aangelegenheid. Vandaar dat wij ook een preventieve en buurtgerichte werking uitbouwen.

In het Wijkgezondheidscentrum de Central werkt een team van 17 vaste medewerkers en enkele zelfstandige medewerkers: huisartsen, tandartsen, zorgcoördinator, kinesisten, verpleegkundigen, diëtist, maatschappelijk werkers, psycholoog, tabacoloog, gezondheidspromotor en administratieve medewerkers. Daarnaast is er een team van 15 vrijwilligers die het onthaal verzekert. Op dit moment verzorgen wij ruim 2000 patiënten. Wij bereiken een diverse populatie.

 

Welke taken neem je op?

 • Je coördineert de werking van het wijkgezondheidscentrum op het vlak van beleid, administratie, financiën en infrastructuur.
 • Je neemt, in samenwerking met de Raad Van Bestuur en het team beslissingen omtrent het personeelsbeleid van het centrum (vb. aanwerving, ontslag, taakomschrijving, evaluatie van de medewerkers).
 • Je begeleidt en motiveert het team door o.a. participatie aan teamvergaderingen.
 • Je bewaakt de kwaliteit van de zorgverlening in samenwerking met de zorgcoördinator.
 • Je vertegenwoordigt het wijkgezondheidscentrum extern.

 

WAT VERWACHTEN WIJ? vaardigheden EN COMPETENTIES:

 • Je bent een generalist met een oplossingsgerichte kijk op uitdagingen.
 • Je bent ondernemend.
 • Je hebt minstens enkele jaren een succesvolle ervaring op gebied van leidinggeven.
 • Je kan open en duidelijk communiceren.
 • Je bent toegankelijk en gericht op samenwerken.
 • Je bent beslagen in zowel personeelsbeleid, financieel beleid, logistiek en kwaliteitszorg.
 • Je kan vlot met de computer overweg.
 • Je bent overtuigd van de visie van de wijkgezondheidscentra en wil deze ook uitdragen.

 

WAT BIEDEN WIJ?

 • 4/5e betrekking.
 • Een vast contract van onbepaalde duur.
 • Verloning volgens Paritair Comité 330.01.53.
 • Relevante anciënniteit wordt meegenomen.
 • Vergoeding woon-werk verkeer.
 • Een functie met autonomie en uitdaging in een gemotiveerd en geëngageerd team.
 • Startdatum in afspraak te bepalen.

 

SOLLICITEREN?

Stuur je mail ten laatste op 30/9 met motivatiebrief en CV naar vacature@wgcdecentral.be

Voor meer informatie kan je mailen of bellen naar kris.vanhoudt@wgcdecentral.be of 0494 86 46 76.

Meer info over de wijkgezondheidscentra vind je op www.wgcdecentral.be en www.vwgc.be

Het eerste gesprek gaat door op 3 oktober ‘s avonds


Functie: Algemeen coördinator
Wijkgezondheidscentrum: Wijkgezondheidscentrum de Central
Locatie: Kessel-Lo
Tewerkstelling: Deeltijds
Duur van contract: Onbepaalde duur
Datum indiensttreding: 01/01/2020
Solliciteren voor: 30/09/2019
Sollicitatiebrief sturen naar: vacture@wgckempen.be
Meer informatie: kris.vanhoudt@wgcdecentral.be