boekhouder (voltijdse vaste betrekking)

boekhouder (voltijdse vaste betrekking)

WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM BOTERMARKT vzw zoekt een boekhouder (voltijdse vaste betrekking)

 

WIE ZIJN WIJ ?

 

Het Wijkgezondheidscentrum Botermarkt (WGC) levert kwaliteitsvolle, toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg door een multidisciplinair team van ong. 50 mensen (waaronder huisartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, enz.).
Het centrum richt zich tot het werkgebied Ledeberg, Gent Zuid en Melle-Merelbeke. Voor die wijken werkt het centrum mee aan de verbetering van de lokale leefomstandigheden met bijzondere aandacht voor die aspecten die een positieve weerslag hebben op de gezondheid.
Het centrum is een pluralistische organisatie. Samen met het team wordt gewerkt aan een stimulerende en collegiale werksfeer waarin elk teamlid op een creatieve manier zijn professionaliteit waar kan maken.

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING

 

Je bent verantwoordelijk voor het beheer, verwerking, analyse en presentatie van de financiële middelen van de organisatie.
Je zorgt tevens een correcte opvolging en beheer van de loonadministratie, de personeelsdossiers en verzekeringen, voor de continuïteit in en optimalisering van de personeelssubsidies.
Je werkt daarvoor samen met de administratieve medewerkers en onder de leiding van de algemeen coördinator.
En je bent naar binnen en naar buiten het gezicht van een zorgvuldige en vriendelijke dienstverlening van de dienst “boekhouding en personeel” binnen ons centrum.

 

Je taken

 

 • Beheren van de rekeningen, reserves, kredieten en overeenkomsten.
 • Voorbereiden, beheren en opvolgen van subsidiedossiers.
 • Opvolgen van applicaties, registraties en enquêtes vanuit de overheid;
 • Onderhouden en opvolgen van contacten met medewerkers, teamverantwoordelijken, sociaal secretariaat en andere derde partijen, en overheden;
 • Analyseren en presenteren van de resultaten aan de beleidsorganen van het centrum;
 • Uitwerken, evalueren, bijsturen en opvolgen van interne procedures en richtlijnen in de personeelsorganisatie;
 • Mee verzekeren van continuïteit op vlak van taken en vragen inzake personeelsbeheer en sociaal secretariaat;
 • Aansturen en superviseren van het voorbereidende werk.

Gedurende de eerste maanden van de tewerkstelling zullen de taken voornamelijk het voorbereidend werk betreffen (dagelijkse boekhoudkundige en personeelsadministratieve taken). Op die manier kan je de werking van het centrum leren kennen en je voorbereiden op je hoger beschreven takenpakket. Dit voorbereidend werk zal overgenomen worden door andere medewerkers.

 

Je profiel

 

 • je bent in het bezit van een Bachelor-diploma in een boekhoudkundige opleiding en je bent vooral bereid je continue bij te scholen;
 • je hebt een sterke boekhoudkundige kennis om een resultaatrekening, balans en begroting op te stellen en daarover kritisch te reflecteren.
 • je kan je werk zelfstandig organiseren, flexibel plannen en systematisch opvolgen;
 • je hebt kennis van de sociale wetgeving, bij voorkeur met een ervaring in de gezondheidszorg als troefkaart;
 • je werkt vlot met courante informaticatoepassingen en eventueel ook al met specifieke personeelstools;
 • je kan minstens een vijftal jaar relevante ervaring voorleggen in een gelijkaardige functie
 • je bent bij voorkeur snel beschikbaar;
 • je deelt onze organisatievisie en draagt de kernwaarden actief mee uit.

 

ONS AANBOD

 

We bieden een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Je arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de afspraken in de sector (PC 330)( IFIC Baremaschaal cat 15/1.55-1.61-1.77 Functieprofiel 1230), rekening houdend met relevante anciënniteit. WGC Botermarkt gelooft in diversiteit en geeft bij aanwervingen voorrang aan talenten en motivatie.

 

SOLLICITEREN

 

Solliciteren met CV en motivatiebrief voor 18 oktober 2020 t.a.v. Jan Van Speybroeck, directeur WGC Botermarkt (jan.vanspeybroeck@wgcbotermarkt.be)


Functie: Boekhouder
Wijkgezondheidscentrum: Wijkgezondheidscentrum Botermarkt vzw
Locatie: Hundelgemsesteenweg 145; 9050 Ledeberg
Tewerkstelling: Voltijds
Duur van contract: Bepaalde duur
Datum indiensttreding:
Solliciteren voor: 18/10/2020
Sollicitatiebrief sturen naar: jan.vanspeybroeck@wgcbotermarkt.be
Meer informatie: jan.vanspeybroeck@wgcbotermarkt.be