Buurtgezondheidscentrum De Restel in Alken zoekt een huisarts

Buurtgezondheidscentrum De Restel in Alken zoekt een huisarts

Wie zijn wij?

 • Het buurtgezondheidscentrum De Restel vzw is een interdisciplinaire groepspraktijk waar iedereen uit de omgeving van Alken terecht kan voor problemen met zijn of haar gezondheid en waar preventie een belangrijk uitgangspunt is.
 • Het buurtgezondheidscentrum De Restel heeft als doel de inwoners van de buurt een goede en betaalbare eerstelijnsgezondheidszorgaan te bieden. Samen met onze huisartsen, verpleegkundigen, psycho-therapeut en andere medewerkers trachten we werk te maken van het verbeteren van de lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke gezondheid van onze patiënten. Die zorg verstrekken we binnen het kader van een forfaitair inschrijvingssysteem. Op dit moment verzorgen wij 1.500 patiënten. Het centrum is onafhankelijk en staat open voor iedereen die in ons werkingsgebied woont.

 

Taakomschrijving

 • Je verleent samen met drie collega’s eerstelijnszorg, zowel in het centrum als aan huis
 • Je verzekert in overleg met de collega’s de continuïteit van de zorg
 • Je neemt deel aan het interdisciplinair overleg rond patiënten en medisch beleid
 • Je neemt actief deel aan het preventiebeleid van de praktijk
 • Je bent eventueel bereid op termijn een aantal coördinerende taken omtrent het zorgbeleid op te nemen (zorgcoördinatie)
 • Je draagt zorg voor de registratie en het bijhouden van het medisch dossier
 • Je neemt (als zelfstandige in bijberoep) deel aan de georganiseerde lokale regiowachtdienst in overleg met de collega’s

 

Profiel

 • Je bent een erkend geaccrediteerd huisarts en verantwoordelijk voor het behouden van de erkenning
 • Je maakt graag deel uit van een groep zorgverstrekkers met diverse disciplines
 • Je werkt autonoom maar bent een teamspeler met oog voor de globale werking van het centrum
 • Je onderschrijft onze visie en missie
 • Je onderschrijft de principes van de wijkgezondheidscentra
 • Je kan flexibel omspringen met werkplanning naargelang werkdruk en noodzaak
 • Je beschikt over een eigen wagen

 

 Wij bieden

 • Een bediendecontract van onbepaalde duur
 • Indiensttreding mogelijk vanaf april 2021
 • Minimale tewerkstelling van 70%
 • Uurrooster vastgelegd in overleg (tussen 8u30 en 19u)
 • Een vergoeding volgens vast loonbarema in paritair comité 330, klasse 20
 • Maaltijdcheques, eindejaarspremie, attractiviteitspremie
 • Vergoeding woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen
 • Het centrum staat in voor de nodige verzekeringen en lidmaatschapsbijdragen
 • Een bemand onthaal tussen 8u en 19u
 • Een centrum met een uitgebouwde werking en infrastructuur, met op korte termijn een nieuwbouw vlakbij de huidige praktijk.
 • Werken in een forfaitair werkende praktijk is niet cumuleerbaar met een zelfstandige praktijk als huisarts

 

Interesse?

Stuur je CV met een gemotiveerde sollicitatiebrief naar Maarten Tielens, maarten@derestel.be


Functie: Huisarts
Wijkgezondheidscentrum: Buurtgezondheidscentrum De Restel
Locatie: Alken
Tewerkstelling: Voltijds
Duur van contract: Onbepaalde duur
Datum indiensttreding: 01/04/2021
Solliciteren voor: 01/04/2021
Sollicitatiebrief sturen naar: maarten@derestel.be
Meer informatie: Maarten Tielens 011/31.31.84