financieel-administratieve medewerker (personeelsadministratie en boekhouding)

financieel-administratieve medewerker (personeelsadministratie en boekhouding)

WIE ZIJN WIJ ?

 

Het Wijkgezondheidscentrum Botermarkt (WGC) staat voor kwaliteitsvolle, toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg door een multidisciplinair team: huisartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, diëtiste, preventiewerker, tandartsen, onthaal en administratiemedewerkers en coördinatie.

 

Het centrum richt zich tot het werkgebied Ledeberg, Gent Zuid en Melle-Merelbeke. Vanuit een grote betrokkenheid voor die wijken werkt het centrum mee aan de verbetering van de lokale leefomstandigheden met bijzondere aandacht voor die aspecten die een positieve weerslag hebben op de gezondheid.

 

Het centrum is een pluralistische organisatie. Samen met het team wordt gewerkt aan een stimulerende en collegiale werksfeer waarin elk teamlid op een creatieve manier zijn professionaliteit waar kan maken.

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING

 

Je bent verantwoordelijk voor een correcte opvolging en beheer van de loonadministratie, de personeelsdossiers en verzekeringen, voor de continuïteit in en optimalisering van de personeelssubsidies. En je bent naar binnen en naar buiten het gezicht van een zorgvuldige en vriendelijke dienstverlening van de personeelsdienst binnen ons centrum.

 

Je bent ook degene die het financiële luik van de organisatie beheert, verwerkt, analyseert en presenteert.

 

Jouw taken

 

 • Onderhouden en opvolgen van contacten met medewerkers, team­ver­ant­woor­de­lij­ken, sociaal secretariaat en overheden;
 • Opvolgen van applicaties, registraties en enquêtes vanuit de overheid;
 • Uitwerken, evalueren, bijsturen en opvolgen van interne procedures en richtlijnen in de personeelsorganisatie;
 • Mee verzekeren van continuïteit op vlak van taken en vragen inzake per­so­neels­be­heer en sociaal secretariaat;
 • Voorbereiden, beheren en opvolgen van subsidiedossiers.
 • Beheren van de rekeningen, reserves, kredieten en overeenkomsten.
 • Analyseren en presenteren van de resultaten aan de beleidsorganen van het centrum.
 • Aansturen en superviseren van het voorbereidende werk.

 

Gedurende de eerste maanden van de tewerkstelling zullen de taken voornamelijk het voorbereidend werk betreffen (dagelijkse boekhoudkundige en personeelsadministratieve taken). Op die manier kan je de werking van het centrum leren kennen en je voorbereiden op je hoger beschreven takenpakket. Dit voorbereidend werk zal overgenomen worden door andere medewerkers.

 

Jouw profiel

 

 • je deelt onze organisatievisie en draagt de kernwaarden actief mee uit;
 • je kan je werk zelfstandig organiseren, flexibel plannen en systematisch opvolgen;
 • je hebt kennis van de sociale wetgeving, bij voorkeur met een ervaring in de gezondheidszorg als troefkaart;
 • je hebt voldoende boekhoudkundige kennis om een resultaatrekening, balans en begroting op te stellen en daarover kritisch te reflecteren.
 • je werkt vlot met courante informaticatoepassingen en eventueel ook al met specifieke personeelstools;
 • je bent in het bezit van een Bachelor-diploma in een boekhoudkundige of administratieve opleiding en je bent vooral bereid je continue bij te scholen.
 • je kan minstens een vijftal jaar relevante ervaring voorleggen in een gelijkaardige functie

 

ONS AANBOD

 

We bieden een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Je arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de afspraken in de sector (PC 330), rekening houdend met relevante anciënniteit. WGC Botermarkt gelooft in diversiteit en geeft bij aanwervingen voorrang aan talenten en motivatie.

 

 

Solliciteren

 

Solliciteren met CV en motivatiebrief voor 24 augustus 2020 t.a.v. Jan Van Speybroeck, directeur WGC Botermarkt (jan.vanspeybroeck@wgcbotermarkt.be)


Functie: financieel-administratieve medewerker (personeelsadministratie en boekhouding)
Wijkgezondheidscentrum: Wijkgezondheidscentrum Botermarkt vzw
Locatie: Hundelgemsesteenweg 145; 9050 Ledeberg
Tewerkstelling: Voltijds
Duur van contract: Onbepaalde duur
Datum indiensttreding: 01/09/2020
Solliciteren voor: 24/08/2020
Sollicitatiebrief sturen naar: jan.vanspeybroeck@wgcbotermarkt.be
Meer informatie: jan.vanspeybroeck@wgcbotermarkt.be