HALFTIJDSE PROJECTCOÖRDINATOR ZORGZAME BUURT KOP VAN KESSEL-LO in Wijkgezondheidscentrum De Central (19u/week)

De Kop van Kessel-Lo is een dynamische en diverse buurt achter het station van Leuven. In deze omgeving willen we de komende twee jaar werk maken van een zorgzame buurt, rond het thema ‘Gezond Leven’. Belangrijke buurtpartners in dit project zijn het lokaal dienstencentrum Ter Vlierbeke, het buurtcentrum Casablanca, het buurtteam van Kessel-Lo en wijkgezondheidscentrum de Central. Het project wordt gesteund door de stad Leuven,  Zorgzaam Leuven en de Vlaamse overheid.

Voor dit project zoeken we een geëngageerde projectcoördinator die samen met de partners en de buurtbewoners vorm geeft aan een zorgzame buurt. Meer informatie over het concept “Zorgzame Buurten” vind je op: https://www.zorgenvoormorgen.be/zorgzamebuurten.

Takenpakket:

 • Je bent de eindverantwoordelijke voor de uitvoering van het project. Je werkt de bestaande plannen verder uit in samenspraak met de buurtpartners en zet ze om in concrete acties.
 • Je bevordert de samenwerking tussen de partners en doorbreekt schotten tussen organisaties en sectoren. Je investeert in overleg en communicatie met alle betrokken stakeholders. Je volgt de werkgroepen en de lerende netwerken die hiervoor op Vlaams niveau opgericht worden, op.
 • Je bewaakt de kwaliteit van elke projectfase en houdt daarbij rekening met de budgettaire mogelijkheden, de vooropgestelde timing en de inzet van mensen en middelen.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor buurtbewoners, voor de organisaties in de buurt en voor de lokale overheid. Je betrekt actief de buurtbewoners bij de uitbouw van een zorgzame buurt.
 • Je zet concrete acties op om de sociale cohesie, het buurtgevoel en een gezonde levensstijl te stimuleren, waarbij je al eens out of the box durft denken.
 • Je zorgt voor de administratieve opvolging van het project en voor een tijdige en correcte subsidierapportage.

Profiel:

 • Je bent een initiatiefnemer die bruggen bouwt in het zorg- en welzijnslandschap van Kessel-Lo.
 • Je bent bereid om je in deze boeiende materie in te werken.
 • Je hebt interesse in het thema ‘gezonde levensstijl’.
 • Ervaring met projectwerking binnen zorg of welzijn is een meerwaarde.
 • Je werkt graag participatief, zowel met organisaties als met burgers.
 • Je kan je inleven in inzichten en belevingen van diverse mensen uit verschillende culturen, hierover met hen in contact komen en verschilpunten overbruggen.
 • Je werkt graag en constructief in teamverband.
 • Je bent alert voor structurele uitsluitingsmechanismen ten aanzien van maatschappelijk kwetsbare groepen.

Ons aanbod

 • Verloning volgens IFIC-barema 5075 van PC330, inclusief maaltijdcheques en woon-werkvergoeding.
 • Een halftijdse job van 19u/week (uurrooster in overleg te bepalen).
 • We bieden je een contract van bepaalde duur tot eind februari 2024.
 • Verpleegkundigen kunnen deze job – indien gewenst – combineren met een halftijdse functie als verpleegkundige in Wijkgezondheidscentrum de Central.

Details

Functie: Halftijdse projectcoördinator Zorgzame Buurt ‘Kop van Kessel-Lo’
Locatie: Diestsesteenweg 200, 3010 Kessel-Lo
WGC: Wijkgezondheidscentrum de Central
Statuut: Deeltijds
Duur: Bepaalde duur
Start: 01/08/2022

Solliciteren

Solliciteren voor 15/07/2022
Brief en CV sturen naar Jo Jespers, coördinator, vacature@wgcdecentral.be met vermelding van de functie: projectcoördinator Zorgzame Buurt

Meer info

Contact: Meer info kan je bekomen bij Jo Jespers, jo.jespers@wgcdecentral.be, 0498746038