Huisarts (30,4 of 38 uren per week)

Huisarts (30,4 of 38 uren per week)

Wijkgezondheidscentrum De Vaart in Vilvoorde is een medisch huis met een team van huisartsen, kinesisten, verpleegkundigen, een diëtiste en een gezondheidspromotor. Wij bieden laagdrempelige eerstelijnszorg voor 2300 patiënten.  Omwille van de grote vraag zijn wij op zoek naar een bijkomende huisarts in dienstverband.

Gewenst profiel

– Erkend geaccrediteerd huisarts

– Tweetalig Nederlands-Frans met basis Engels

– De missie en visie van de wijkgezondheidscentra onderschrijven (zie www.vwgc.be)

– Bereid om te werken in een ‘medisch huis’ (niet combineerbaar met           prestatiegeneeskunde)

– Overtuigd van een open en constructieve multidisciplinaire samenwerking

– Bereid om te participeren aan huisartsenkring en wachtdienst

– Doordrongen van het belang van Evidence Based Medicine

– Beschikken over een eigen vervoermiddel (fiets, bromfiets, auto) voor het werk

Ons aanbod

– Een contract van onbepaalde duur
– Uurrooster voltijds/deeltijds vastgelegd in gezamenlijk overleg

– Neemt het centrum ten laste: lidgelden, aankoop vakliteratuur, aankoop materiaal, inrichting kabinet…
– Ondersteuning door administratieve equipe voor facturatie, agendabeheer en medisch secretariaat

– Verdere extralegale voordelen: maaltijdcheques, verzekering beroepsaansprakelijkheid…
– Regelmatig multidisciplinair overleg binnen een gepassioneerde zorgequipe
– Een aangename werksfeer
– OPGELET: Werken in een forfaitair werkende praktijk is niet cumuleerbaar met een zelfstandige praktijk als huisarts

Contact

Gelieve uw sollicitatie via e-mail te richten aan

Kristof Van Hoof, coördinator

kristof.vanhoof@wgcdevaart.be

Meer info:  02/25.25.777

Wijkgezondheidscentrum De Vaart vzw

Bergstraat 4  – 1800 Vilvoorde

www.wgcdevaart.be

Selectieprocedure

Tijdens een aantal gesprekken met coördinatie, bestuur en artsenteam kan je jouw kandidatuur toelichten.  Er wordt collegiaal beslist over toetreding.

Meer informatie

Kristof Van Hoof, coördinator

kristof.vanhoof@wgcdevaart.be

 02/25.25.777   –  0483/42.64.90

www.wgcdevaart.be


Functie: Huisarts
Wijkgezondheidscentrum: WGC De Vaart
Locatie: Bergstraat 4, 1800 Vilvoorde
Tewerkstelling: Voltijds
Duur van contract: Onbepaalde duur
Datum indiensttreding: 01/03/2022
Solliciteren voor: 01/02/2022
Sollicitatiebrief sturen naar: kristof.vanhoof@wgcdevaart.be
Meer informatie: Kristof Van Hoof, coördinator