HUISARTS in opstartend wijkgezondheidscentrum Rupelstreek

HUISARTS in opstartend wijkgezondheidscentrum Rupelstreek

HUISARTS in opstartend wijkgezondheidscentrum Rupel


Wil je meestappen in een sociaal geëngageerd gezondheidsproject in de Rupelstreek? We zoeken een gemotiveerde huisarts die wil meewerken in een nieuw op te starten wijkgezondheidscentrum.

TAKENPAKKET

 • Medische consultaties in het centrum en een beperkt aantal huisbezoeken
 • Nacht- en weekendwachten (weekendwachten vanuit huisartsenwachtpost)
 • Medisch inhoudelijke taken: kwaliteitsverbetering, taakdelegatie uitwerken, gezondheidsprojecten uitvoeren
 • Deelnemen aan intern multidisciplinair overleg en extern overleg (bv zorgoverleg)
 • Mee opstarten en opbouwen van de werking van het wijkgezondheidscentrum met andere collega’s van het multidisciplinaire team

PROFIEL

 • Erkend geaccrediteerd huisarts, doordrongen van het belang van Evidence Based Medicine
 • Achter het concept van een wijkgezondheidscentrum staan (zie www.vwgc.be)
 • Openheid en motivatie voor het werken met kansengroepen. Het wijkgezondheidscentrum richt zich naar alle inwoners van het werkingsgebied (Boom en omliggende gemeenten) maar met extra aandacht voor kansengroepen
 • Teamwerk en multidisciplinair samenwerken
 • Niet enkel curatief maar ook preventief werken
 • Werken in ons wijkgezondheidscentrum (forfaitair betalingssysteem) is vanuit het RIZIV niet cumuleerbaar met een zelfstandige praktijk als huisarts, wel met een andere betrekking in loondienst

WIJ BIEDEN:

 • Een boeiende job in een opstartend wijkgezondheidscentrum met de mogelijkheid om het wijkgezondheidscentrum mee vorm te geven
 • Administratieve en logistieke omkadering (oa een voltijds onthaal)
 • Bediendecontract van onbepaalde duur, verloning binnen paritair comité 330
 • Tewerkstellingsvolume, werktijden en start bespreekbaar

MEER INFO EN SOLLICITEREN BIJ:

 • Anita Rimaux – projectmedewerker opstart wijkgezondheidscentrum Rupel (Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie) –  anita.rimaux@samenlevingsopbouw.be – 0491/61 92 9

Functie: huisarts
Wijkgezondheidscentrum: Wijkgezondheidscentrum Rupel
Locatie: Boom
Tewerkstelling: Bespreekbaar
Duur van contract: Onbepaalde duur
Datum indiensttreding: 02/03/2020
Solliciteren voor: 15/10/2019
Sollicitatiebrief sturen naar: anita.rimaux@samenlevingsopbouw.be
Meer informatie: 0491/61 92 92 of anita.rimaux@samenlevingsopbouw.be