huisarts te Antwerpen Kiel

huisarts te Antwerpen Kiel

WGC ZUIDRAND IS OP ZOEK NAAR EEN HUISARTS

 

 

Wij bieden eerstelijnsgezondheidszorg aan de bewoners van het Kiel te Antwerpen.

 

In Zuidrand werken huisartsen, HAIO, verpleegkundigen, maatschappelijk werker, kinesitherapeuten en een psycholoog samen in een multidisciplinaire groepspraktijk. Ook gezondheidspromotie maakt een essentieel onderdeel uit van het aanbod van WGC Zuidrand.

Het centrum werkt in het forfaitaire betalingssysteem. Per ingeschreven patiënt ontvangt WGC Zuidrand een vast maandelijks bedrag van de mutualiteit. Hierdoor hoeft de patiënt niet te betalen wanneer deze op consultatie komt.

 

 

 

TAKEN

 • Je verricht medische consultaties in het centrum en legt huisbezoeken af
 • Je neemt weekendwachten op binnen de georganiseerde wachtdienst in Wachtpost Zuid

 

 

PROFIEL

 • Je vindt samen werken met andere disciplines binnen de praktijk een meerwaarde en bent een teamplayer
 • Je hebt zin om te werken met een cultureel diverse en maatschappelijk kwetsbare patiëntenpopulatie
 • Je hebt aandacht voor curatieve én preventieve aspecten van gezondheid
 • Je bent doordrongen van Evidence Based Medicine
 • Je onderschrijft het concept, missie en visie van wijkgezondheidscentrum Zuidrand
 • Werken in een forfaitair werkende praktijk is niet combineerbaar met praktijk als huisarts met betaling per prestatie
 • Je bent geaccrediteerd huisarts (of brengt de accreditering in orde)

 

 

WIJ BIEDEN

 • Een contract van bepaalde of onbepaalde duur of een samenwerking in zelfstandig statuut
 • Aantal uren te bespreken (tussen 30 en 38u per week)
 • Startdatum te bespreken
 • Een goede balans tussen autonomie en collegialiteit
 • Doorgedreven multidisciplinaire samenwerking ifv integraal zorgaanbod
 • Alle medisch materiaal is beschikbaar
 • Correcte verloning
  • Bezoldiging volgens IFIC-barema fase 1 ‘huisarts in een wijkgezondheidscentrum’
  • Eindejaar- en attractiviteitspremie
  • Bijkomende vergoeding voor wachtdiensten
  • Hospitalisatieverzekering
  • Verzekering en lidmaatschapsbijdragen
 • Wettelijke verlofdagen + 1 extra week Zuidrand-verlof en verdere uitbouw verlofdagen op basis van tewerkstelling in Zuidrand
 • Administratieve omkadering (voltijds onthaal, agendabeheer, facturatie, basisadministratie)
 • Een organisatie waarin we inzetten op uitbouw van expertise en competenties
 • Een fijn en gedreven team!

 

 

INTERESSE?

 • Welkom bij Griet Vandersypen voor meer info

Telefonisch op 0477/25 54 34 of per mail griet.vandersypen@wgczuidrand.be


Functie: huisarts
Wijkgezondheidscentrum: WGC Zzuidrand
Locatie: Antwerpen
Tewerkstelling: Voltijds
Duur van contract: Onbepaalde duur
Datum indiensttreding:
Solliciteren voor: 31/12/2025
Sollicitatiebrief sturen naar: griet.vandersypen@wgczuidrand.be
Meer informatie: Griet.vandersypen@wgczuidrand.be of 03/237 13 72 (Griet Vandersypen)