huisarts te Antwerpen Kiel

huisarts te Antwerpen Kiel

WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM ZUIDRAND

 

IS OP ZOEK NAAR EEN HUISARTS OM HET TEAM TE VERSTERKEN

 

 

Wij bieden eerstelijnsgezondheidszorg aan de bewoners van de wijken het Kiel en Valaar te Antwerpen.

 

In Zuidrand werken huisartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, kinesitherapeut en een psycholoog samen in een multidisciplinaire groepspraktijk. Ook gezondheidspromotie maakt een essentieel onderdeel uit van het aanbod van WGC Zuidrand.

Het centrum werkt in het forfaitaire betalingssysteem. Per ingeschreven patiënt ontvangt WGC Zuidrand een vast maandelijks bedrag van de mutualiteit. Hierdoor hoeft de patiënt niet te betalen wanneer deze op consultatie komt.

 

 

 

TAKEN

 • Je verricht medische consultaties in het centrum en legt huisbezoeken af
 • Je neemt weekendwachten op binnen de georganiseerde wachtdienst in Wachtpost Zuid

 

 

PROFIEL

 • Je vindt samen werken met andere disciplines binnen de praktijk een meerwaarde en bent een teamplayer
 • Je hebt zin om te werken met een cultureel diverse en maatschappelijk kwetsbare patiëntenpopulatie
 • Je hebt aandacht voor curatieve én preventieve aspecten van gezondheid
 • Je bent doordrongen van Evidence Based Medicine
 • Je onderschrijft het concept, missie en visie van wijkgezondheidscentrum Zuidrand
 • Werken in een forfaitair werkende praktijk is niet combineerbaar met een zelfstandige praktijk als huisarts
 • Je bent geaccrediteerd huisarts (of brengt de accreditering in orde)

 

 

WIJ BIEDEN

 • Een contract van bepaalde duur met de mogelijkheid te verlengen naar onbepaalde duur
 • Aantal uren bespreekbaar
 • Startdatum bespreekbaar
 • Inspraak in het beleid van het centrum
 • Een goede balans tussen autonomie en collegialiteit
 • Doorgedreven multidisciplinaire samenwerking ifv integraal zorgaanbod
 • Alle medisch materiaal is beschikbaar
 • Correcte verloning
  • Bezoldiging volgens IFIC-barema fase 1 ‘huisarts in een wijkgezondheidscentrum’
  • Eindejaar- en attractiviteitspremie
  • Bijkomende vergoeding voor wachtdiensten
  • Hospitalisatieverzekering
  • Fietsplan
  • Verzekering en lidmaatschapsbijdragen
 • Administratieve omkadering (voltijds onthaal, agendabeheer, facturatie, basisadministratie)
 • Een organisatie waarin we inzetten op uitbouw van expertise en competenties
 • Een fijn en gedreven team!

 

INTERESSE?

 • Welkom bij Griet Vandersypen voor meer info

Telefonisch op 0477/25 54 34 of per mail griet.vandersypen@wgczuidrand.be

 

 

 


Functie: huisarts
Wijkgezondheidscentrum: WGC Zuidrand
Locatie: Antwerpen - Kiel
Tewerkstelling: Voltijds
Duur van contract: Onbepaalde duur
Datum indiensttreding:
Solliciteren voor: 15/11/2020
Sollicitatiebrief sturen naar: Griet.vandersypen@wgczuidrand.be
Meer informatie: Griet.vandersypen@wgczuidrand.be of 03/237 13 72 (Griet Vandersypen)