Medikuregem werft een voltijds huisarts (m/v/x) aan

Medikuregem werft een voltijds huisarts (m/v/x) aan

Wie zijn wij?

Medikuregem is een wijkgezondheidscentrum.  Wij bieden eerstelijns-gezondheidszorg aan ongeveer 4.500 bewoners van Kuregem (Anderlecht). Qua leeftijd, origine en sociale klasse bereiken we een gezonde en boeiende mix.

Het interdisciplinair team bestaat uit 7 vaste huisartsen en 2 haio’s, 3 verpleegkundigen, 1 diëtist, 1 maatschappelijk werker, 1 gezondheidspromotor, 1 diabetes-educator, 3 vroedvrouwen en een ondersteunend team (administratief- en onthaal medewerkers, IT, coördinatie). We werken samen met psychologen uit het CGG en eerstelijnspsychologen.

Wij werken in het forfaitair betalingssysteem. Toegankelijkheid en multidisciplinair samenwerken staan centraal in ons zorgconcept. Naast individuele en curatieve zorgverlening, bouwen wij ook een preventieve en buurtgerichte werking uit. Medikuregem is lid van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra (zie www.vwgc.be).

 

Functieomschrijving

 • Individuele consultaties en verzekeren van de continuïteit van de zorg in gezamenlijk overleg met de collega’s artsen
 • Huisbezoeken bij patiënten die zich niet of moeilijk naar de praktijk kunnen verplaatsen
 • Opnemen van wachten (binnen de georganiseerde Brusselse wachtdienst) in afspraak en overleg met de collega’s
 • Gezamenlijk overleg rond patiënten en rond medisch beleid
 • Registratie en bijhouden medisch dossiers (GMD, EMD)
 • Meewerken aan individuele preventie binnen de praktijk en aan gezondheidspromotie naar specifieke doelgroepen.
 • Deelname aan het medische overleg, de maandelijkse teamvergadering en het maandelijks interdisciplinair overleg
 • Participatie aan de organisatie en ontwikkeling van Medikuregem.

 

 Functievereisten

Je bent een dynamische en geëngageerde huisarts. Je kan zelfstandig werken, maar werkt ook graag in team. Je bent er op uit om te werken in een boeiende omgeving als Kuregem (Anderlecht).

 • Erkend geaccrediteerd huisarts
 • Tweetalig Nederlands-Frans, andere talen zijn een pluspunt
 • Open geest naar andere culturen
 • Onderschrijven van de visie van een wijkgezondheidscentrum
 • Geïnteresseerd in gezondheid in al zijn facetten. Een ruime belangstelling voor het sociale en voor de mens in een uitsluitingssituatie. Willen werken met mensen in armoede.
 • Openheid tot samenwerking met verschillende disciplines
 • Openheid tot verdere scholing en vorming
 • Een hart voor Brussel

 

Medikuregem biedt:

 • Een aangename en boeiende werkomgeving
 • Een voltijds (38u) bediendecontract, loon volgens IFIC barema 20 – PC 330
 • Maaltijdcheques
 • 100% tussenkomst kosten woon-werkverkeer met openbaar vervoer
 • Beroepsverzekering, lidgelden vakverenigingen, vaktijdschriften
 • Goede omkadering (onthaal, agenda, facturatie, IT, medisch materiaal, …)
 • Werken in een forfaitair werkende praktijk is niet combineerbaar met een per prestatie betaalde geneeskunde.

 

Interesse?

Meer info. Telefonisch op 02/522 32 87 of per mail truus.roesems@medikuregem.be.

Info over Medikuregem op www.medikuregem.be

Motivatiebrief en CV naar Truus.Roesems@MediKuregem.be voor 27/9/2021.


Functie: Huisarts
Wijkgezondheidscentrum: Medikuregem
Locatie: Anderlecht
Tewerkstelling: Voltijds
Duur van contract: Onbepaalde duur
Datum indiensttreding:
Solliciteren voor: 27/09/2021
Sollicitatiebrief sturen naar: truus.roesems@medikuregem.be
Meer informatie: truus.roesems@medikuregem.be