WGC Brugse Poort zoekt een gezondheidspromotor – onbepaalde duur – 19u

Als gezondheidspromotor verbeter je de (mentale en fysieke) gezondheid van de patiënten en wijkbewoners in de wijk Brugse Poort in Gent. Je doet dit via verschillende soorten interventies, projecten en samenwerkingen. Dit vanuit een inclusieve visie met de bedoeling om de sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen.

De gezondheidspromotor werkt hiervoor samen met de collega’s van het wijkgezondheidscentrum (huisartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, kinesisten, diëtist, …), maar ook met collega-gezondheidspromotoren uit andere Gentse wijkgezondheidscentra, organisaties in de wijk en andere (stads)diensten.

De belangrijkste taken

 • Je ontwikkelt, vanuit de noden in de wijk, een actieplan rond gezondheidspromotie en denkt mee na over een lange termijn beleid;
 • Je ontwikkelt en implementeert gezondheidsbevorderende projecten, stuurt deze bij én staat in voor de bekendmaking van deze projecten;
 • Je organiseert gezondheidsvoorlichting aan groepen patiënten en wijkbewoners;
 • Je bent aanwezig op verschillende overleggen in de wijk en je bent aanspreekpersoon voor gezondheidsvragen van organisaties uit de wijk; Je bouwt een netwerk uit.
 • Sommige noden uit de wijk zijn moeilijk op wijkniveau aan te pakken of hebben ook verandering nodig bij het lokale beleid. Je probeert deze noden uit de wijk op de agenda van de lokale overheid te krijgen;
 • Je werkt nauw samen met alle Gentse gezondheidspromotoren rond wijkoverstijgende projecten en thema’s via overleg en werkgroepen. Je vertegenwoordigt tevens de gezondheidspromotoren van de Gentse wijkgezondheidscentra op overleggen in Gent.
 • Je bevordert de deskundigheid van het team en externe organisaties inzake gezondheidspromotie, oa. door jouw expertise te delen in het wijkgezondheidscentrum, de wijk of stad.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een diploma hoger onderwijs of universiteit in een sociale of (para)medische richting (Sociaal (cultureel) werk; diëtiek; pedagogie; verpleging; …).
 • Je hebt professionele ervaring
  • met het werken rond gezondheids- en/of welzijnsthema’s;
  • met het projectmatig werken.
 • Ervaring met het werken rond participatie en het werken met diverse doelgroepen op vlak van o.a. socio-economische status, leeftijd, etniciteit zijn een troef.
 • Ervaring met beleidswerk is een meerwaarde.

Verwachte vaardigheden en attitudes

 • Je deelt de visie van de wijkgezondheidscentra op gezondheidspromotie;
 • Je vindt diversiteit en inclusie belangrijk en hebt voeling met maatschappelijke uitdagingen op vlak van welzijn en gezondheid;
 • Je beschikt over (schriftelijke en mondelinge) communicatieve vaardigheden;
 • Je kan samen met je collega’s een strategische visie ontwikkelen en beleidsdoelen formuleren;
 • Je kan goed plannen en organiseren;
 • Je denkt actief en creatief na over oplossing voor welzijns- en gezondheidsproblemen in de wijk
 • Je kan vlot overweg met basis Microsoft Office programma’s (Word, Excel, Powerpoint, Outlook), internet en sociale media.

Ons aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur, 19u/week. Een vast uurrooster, met mogelijkheid van flexibele werktijden en beperkte mogelijkheid tot telewerken
 • Verloning volgens PC 330.01, IFIC categorie 15; Het minimum startsalaris aan nul jaar anciënniteit bedraagt 3029,17 (bruto-maandsalaris voor een voltijdse tewerkstelling, aangepast aan de huidige index)
 • Extralegale voordelen: Maaltijdcheques, eindejaarspremie, attractiviteitspremie en groepsverzekering;
 • Kilometervergoeding wagen of fietsvergoeding of tussenkomst abonnement openbaar vervoer van en naar het werk
 • Verlofregeling: wettelijke vakantie, bijkomende vakantiedagen afhankelijk van anciënniteit en leeftijd, wettelijke feestdagen
 • Mogelijkheid tot bijscholing
 • Een aangename werksfeer in een dynamische organisatie. Je zal nauw samenwerken binnen het gezondheidspromotie-team die naast jou bestaat uit 2 andere ervaren collega’s.

Hoe solliciteren?

Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort vindt gelijke kansen belangrijk en waardeert diversiteit. We moedigen iedereen aan om te solliciteren, ongeacht je leeftijd, geslacht, origine, geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit. We kiezen een collega op basis van competenties, talenten en motivatie.

Mail je CV met motivatiebrief naar anna.buyssens@wgcbrugsepoort.be voor 28 maart 2022. Op basis van CV en motivatiebrief gebeurt een eerste selectie. Geselecteerde kandidaten krijgen vóór 11 april een uitnodiging voor een gesprek. De datum van indiensttreding wordt in overleg vastgelegd.

Over ons

Als gezondheidspromotor kom je terecht in het 47-koppig multidisciplinair team van Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort. Het wijkgezondheidscentrum staat in voor een toegankelijke en kwalitatief eerstelijnsgezondheidszorgaanbod voor zo’n 5500 patiënten in de Brugse Poort. Naast ziekte voorkomen en genezen, zet het wijkgezondheidscentrum zich in om de gezondheid van de inwoners van de wijk Brugse Poort te bevorderen. Het wijkgezondheidscentrum is lid van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra.

Home – WGC Brugse Poort

Home – VWGC

Voor meer inlichtingen kan je contact opnemen met Anna Buyssens (anna.buyssens@wgcbrugsepoort.be – 09 226 10 49)

Details

Functie: Gezondheidspromotor
Locatie: Gent
WGC: WGC Brugse Poort
Statuut: Deeltijds
Duur: Onbepaalde duur
Start: 01/06/2022

Solliciteren

Solliciteren voor 11/04/2022
Brief en CV sturen naar anna.buyens@wgcbrugsepoort.be

Meer info

Contact: anna.buyens@wgcbrugsepoort.be