WGC De Hoek vzw zoekt Psycholoog (M/V)

Wie zijn wij?

Wijkgezondheidscentrum De Hoek vzw is een eerstelijnszorgcentrum waar zorgverleners in interdisciplinair teamverband toegankelijke en kwalitatieve gezondheidszorg aanbieden. Het centrum richt zich op de bewoners van de wijken Westerkwartier, Sint Jan en Stene. Door zowel curatief als preventief te werk te gaan wil het centrum het welzijn in deze buurt verhogen. WGC De Hoek vzw is het eerste wijkgezondheidscentrum te Oostende. Het is gelegen in de Gelijkheidstraat 1 te 8400 Oostende. Het team bestaat momenteel uit vier huisartsen, drie verpleegkundigen, een psychologe (pensioen voorzien in mei 2022), een diëtiste, een maatschappelijk werker, een coördinator en drie onthaal/administratief medewerkers.

WGC De Hoek vzw is op zoek naar een enthousiaste psycholoog om ons team te vervoegen.

Functieprofiel

 • Je biedt psychologische hulp bij de meest voorkomende psychische klachten. Je behandelt patiënten met psychologische problemen kortdurend teneinde hun psychologisch en psychosociaal welzijn te verbeteren.
 • In de eerste plaats probeer je zicht te krijgen op de hulpvraag van de patiënt en zoek je uit welke hulpverlening nodig is en of verwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening vereist is. Je meldt zo nodig de patiënt aan op de juiste plaats in het zorgnetwerk, motiveert en informeert de patiënt en volgt samen met de huisarts het verdere zorgtraject op.
 • Je helpt ook patiënten verder door gebruik te maken van kortdurende psychosociale interventies. De focus ligt vooral op de aspecten van het probleem die de patiënt zelf kan aanpakken. Je geeft bruikbare informatie, advies en tips waarmee mensen zelfstandig aan de slag kunnen. Het doel van de behandeling is de krachten van mensen aan te spreken en hun zelfredzaamheid te bevorderen.
 • Je ondersteunt de collega-zorgverleners omtrent patiënten met psychologische kwetsbaarheid middels deelname aan de multidisciplinaire patiëntenbespreking en intervisie.
 • Je werkt samen met andere hulpverleners, zowel binnen als buiten de organisatie.

Taken:

 • Je voert intake en oriëntatiegesprekken;
 • Je voorziet een gerichte doorverwijzing naar de gepaste dienst of zorgverlener en volgt deze op indien nodig;
 • Je biedt kortdurende behandeling (maximum 10 sessies) waarbij gestreefd wordt om de patiënt perspectief te bieden over zijn situatie en waarbij het bieden van inzicht, het versterken van copingstrategiëen en het verbeteren van zelfredzaamheid centraal staan;
 • Je kan daarbij volgende interventies hanteren: psycho-educatie, vaardigheidstraining, oplossingsgerichte therapie;
 • Je brengt verslag uit aan en overlegt met het multidisciplinair team.

Vereisten:

 • Je bent een erkend psycholoog en beschikt over minstens 5 jaar relevante beroepservaring bij voorkeur in eerstelijnswerk;
 • Je hebt of volgt een bijkomende postgraduaat psychotherapie van minstens 2 jaar;
 • Je hebt een goede kennis van de sociale kaart;
 • Je hebt voeling met kansengroepen;
 • Je hebt kennis over beleving van psychische klachten in andere culturen.

Wat bieden wij aan?

 • Een contract van onbepaalde duur;
 • Een deeltijdse functie 9 uur per week te presteren op 1 of 2 dagen;
 • Overeenkomst als zelfstandige aan overeen te komen tarief;
 • Of verloning volgens PC 330.01.53, Categorie 16 volgends IFIC; inclusief Maaltijdcheques per gewerkte dag t.w.v. €8;

Een aangename werksfeer in een dynamische en groeiende organisatie; Het onthaal van WGC De Hoek boekt de agenda in met patiënten van het centrum.

 • Indiensttreding vanaf mei 2022.

Hoe solliciteren?

Stuur uw CV en motivatiebrief voor 30 maart 2022 naar coordinator@wgcdehoek.be

Voor bijkomende vragen kunt u terecht bij de coördinator, Maegan Helsmoortel, op het nummer 059 70 37 00, iedere werkdag tussen 9:00u en 12:00u

Details

Functie: Psycholoog
Locatie: Oostende
WGC: WGC De Hoek vzw
Statuut: Deeltijds
Duur: Onbepaalde duur
Start: 02/05/2022

Solliciteren

Solliciteren voor 30/06/2022
Brief en CV sturen naar coordinator@wgcdehoek.be

Meer info

Contact: coordinator@wgcdehoek.be