WGC De Ridderbuurt / WGC Caleido te Leuven: vacature voor verantwoordelijke personeelsadministratie

WGC De Ridderbuurt / WGC Caleido te Leuven: vacature voor verantwoordelijke personeelsadministratie

FUNCTIE-OMSCHRIJVING

Instaan voor een correcte verwerking van de personeelsadministratie voor alle elementen die betrekking hebben op de loon- en weddeadministratie + uitvoeren van de wettelijke formaliteiten die hieraan verbonden zijn

 • Je stelt arbeidscontracten/vrijwilligerscontracten op
 • Je waakt over correcte invoer van gegevens van werknemers in de databank
 • Je verwerkt de gegevens ivm arbeidsprestaties (vb ziekte- en verlofgegevens)
 • Je volgt sociale en fiscale reglementering, interpreteert wijzigingen in de reglementering en bespreekt onduidelijkheden met de medewerkers
 • Je zorgt dat de geldende sociale wetgeving correct wordt toegepast
 • Je verzorgt de nodige formulieren voor het personeel (vb kinderbijslag, RVA, eindeloopbaan,  tijdskrediet …..)
 • Je draagt zorg voor een correcte loonberekening ism het sociaal secretariaat
 • Je formuleert voorstellen voor nieuwe procedures , je automatiseert en standaardiseert de administratieve processen in de personeelsdienst
 • Je volgt personeelsgerelateerde verzekeringsdossiers op
 • Je stelt de jaarlijkse personeelsbegroting op en volgt deze trimestrieel op.
 • Bij deze taken word je bijgestaan door een administratieve medewerker.

Voorzien in de juiste kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoeften

 • Je stelt personeelsplanningen op, rekening houdend met de noden van de organisatie
 • Je waakt erover dat tijdens afwezigheden (vakantie, ziekte …) van het zorgpersoneel de continuïteit van zorg gewaarborgd is door tijdig in vervanging te voorzien
 • Je organiseert de personeelselectie
 • Je volgt de personeelsbezetting in de verschillende disciplines op en rapporteert hierover

 Verzorgen van de interne en externe communicatie

 • Je verzorgt het contact met werkgeversorganisaties
 • Je informeert de medewerkers omtrent personeelsgerelateerde thema’s en de sociale wetgeving
 • Je staat in voor de opvolging en rapportering van sectorgebonden verantwoordingsdossiers  (projecten, subsidies, e.a.)
 • Je rapporteert intern en extern ivm personeelsgegevens van de organisatie
 • Je neemt deel aan intern en extern overleg

PROFIEL

 • Je hebt een ruime kennis van de sociale wetgeving. Specifieke kennis binnen PC 330 is een extra troef. Termen als IFIC-functieclassificatie, Sociale Maribel, Eindeloopbaan … klinken jou bekend in de oren.
 • Je hebt ervaring in en voeling met de sociale sector.
 • Je werkt nauwkeurig en punctueel
 • Je bent probleemoplossend ingesteld
 • Je beschikt over ruime communicatieve
 • Je stelt je toegankelijk op voor alle medewerkers
 • Je hebt een diploma van hogere studies van korte of lange type in een richting personeelswerk of evenwaardig door ervaring

AANBOD

 • Bediendencontract van onbepaalde duur
 • Halftijdse tewerkstelling
 • Indiensttreding: zo vlug mogelijk.
 • Loon volgens barema van paritair comité 330.0 – IFIC Fase 1 klasse 14
 • Vergoeding voor woon/werkverkeer, gratis indien met openbaar vervoer, maaltijdcheques en groepsverzekering
 • Relevante externe anciënniteit kan grotendeels ingebracht worden
 • Werken in team, met inzet naar samenwerking en diversiteit

PROCEDURE

 • Bezorg je motivatiebrief met cv zo vlug mogelijk en uiterlijk op 20/03 via mail aan

Karin.middel@wgcridderbuurt.be

 • Na lezing van de brieven worden geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek dat gepland is  tussen 2 en 5 april.
 • Eindgesprek (met mogelijk assessment) in de week van 8 april

 Meer weten over ons?

Zie:                        www.wgccaleido.be                     (Slachthuislaan 1 bus 00.03 te Leuven)
www.wgcridderbuurt.be            (Ierse Predikherenstraat 80 te Leuven
www.vwgc.be

 


Functie: verantwoordelijke personeelsadministratie
Wijkgezondheidscentrum: WGC De Ridderbuurt vzw + WGC Caleido
Locatie: LEUVEN
Tewerkstelling: Deeltijds
Duur van contract: Onbepaalde duur
Datum indiensttreding: 15/04/2019
Solliciteren voor: 20/03/2019
Sollicitatiebrief sturen naar: karin.middel@wgcridderbuurt.be
Meer informatie: karin.middel@wgcridderbuurt.be