WGC DE WILLE zoekt derde collega huisarts

WGC DE WILLE zoekt derde collega huisarts

Wijkgezondheidscentrum De Wille is geopend sinds 1 september 2016 en biedt toegankelijke en wijkgerichte eerstelijnsgezondheidszorg aan inwoners van heel Willebroek. In het centrum werken de artsen samen met een verpleegkundige en maatschappelijk werkster. Er is een voltijds onthaal aanwezig om telefoons aan te nemen, afspraken in te boeken en patiënten te verwelkomen. Wij zijn op zoek naar een derde arts om samen met onze artsen, verpleegkundige en maatschappelijk werkster deel uit te maken van een multidisciplinair team. Het centrum werkt met het forfaitaire betalingssysteem.

Taken:

 • Verrichten van medische consultaties in het centrum
 • Op huisbezoek gaan wanneer patiënten zich niet kunnen verplaatsten (weinig huisbezoeken, 1-5/week)
 • Deelnemen aan intern en extern overleg
 • Samen met je collega- huisarts zorgen voor continuïteit in de huisartsgeneeskundige hulpverlening
 • Binnen de georganiseerde wachtdienst deelnemen aan weekwachten (vanuit de praktijk of eigen locatie in wachtgebied) en weekendwachten (wachtpost N16)

 

Profiel
 • Erkend geaccrediteerd huisarts zijn en doordrongen zijn van het belang van EBM
 • Zich kunnen terugvinden in het concept van een wijkgezondheidscentrum (meer info op https://www.vwgc.be.
 • Zin om te werken met een patiëntengroep met een aanzienlijk aandeel personen in maatschappelijk kwetsbare situaties
 • Het boeiend vinden om te werken met een multiculturele patiëntengroep
 • Samenwerking in team als uitgesproken pluspunt beschouwen
 • Werken in een forfaitair werkende praktijk is niet combineerbaar met een zelfstandige praktijk als huisarts, wel met andere jobs waar niet per prestatie verloond wordt (bv consultaties Kind en Gezin, een lesopdracht,…)
Ons aanbod
 • Contract van onbepaalde duur of bepaalde duur (duur overeen te komen), voorziene startdatum september 2020 (latere startdatum ook mogelijk)
 • Contract van 19u per week (50%)-(minder uren ook mogelijk)
 • Administratieve omkadering en voltijds onthaal
 • woon-werkvergoeding, attractiviteits/eindejaarspremie
 • Een boeiende job in een WGC in volle ontwikkeling

 

Interesse? Neem contact op met Nadia Tajjiou via nadia.tajjiou@wgcdewille.be of 03/500.50.12 voor meer informatie of een gesprek.
http://www.wijkgezondheidscentrumdewille.be


Functie: Huisarts
Wijkgezondheidscentrum: Wijkgezondheidscentrum de Wille
Locatie: Willebroek
Tewerkstelling: Bespreekbaar
Duur van contract: Onbepaalde duur
Datum indiensttreding: 01/09/2020
Solliciteren voor: 31/12/2020
Sollicitatiebrief sturen naar: nadia.tajjiou@wgcdewille.be
Meer informatie: 03/500 50 12