WGC Malpertuus zoekt maatschappelijk werker

WGC Malpertuus zoekt een Maatschappelijk
werker – onbepaalde duur – 25u per week

Wijkgezondheidscentrum Malpertuus staat voor toegankelijke, wijkgerichte,
multidisciplinaire eerstelijnsgezondheidszorg. Het team bestaat uit huisartsen,
verpleegkundigen, kinesitherapeuten, maatschappelijk werker, psycholoog,
gezondheidspromotor en een omkaderend team. Toegankelijkheid en interdisciplinair
samenwerken staan centraal in ons zorgconcept dat breder werkt dan individuele en
curatieve zorg; wij bouwen ook een preventieve en buurtgerichte werking uit. We hebben
zo’n 2500 patiënten die qua leeftijd, origine en sociale klasse een boeiende mix
vertegenwoordigen.

Doel van de functie:
Je vervult de unieke brugfunctie tussen zorg en welzijn. Je begeleidt de zorgvrager vanuit
zijn/haar verhaal en context procesmatig en integraal in nauwe samenwerking met het
zorgteam en externe diensten.
De maatschappelijk werker zet in op 4 domeinen (zie link naar visietekst MW VWGC):
o intern en externe informatieverstrekking en advies
o intern en extern doelgericht afstemmen tussen de verschillende actoren
o individuele hulpverlening
o structurele signaalfunctie

Taken en verantwoordelijkheden:
• Je ondersteunt en versterkt het sociaal luik binnen het wijkgezondheidscentrum, je
werkt mee aan de optimalisatie van de hulpverlening.
• Je voorziet in overbruggende individuele hulpverlening binnen het maatschappelijk
werk; in overleg binnen een multidisciplinaire setting. Je verwijst zo nodig naar
sociale diensten in de wijk/Gent.
• Je vormt een duo met de gezondheidspromotor om preventieve
gezondheidsprojecten van Malpertuus uit te bouwen.
• Je houdt de vinger aan de pols bij patiënten door maandelijks de onthaalfunctie op
te nemen voor een paar uur.

Profiel:
● Je hebt een master of bachelordiploma in het sociaal-agogisch werk met de titel van
maatschappelijk assistent of een bachelordiploma in de sociale gezondheidszorg of
een daarmee gelijkgesteld diploma
● Je hebt minstens 2 jaar werkervaring als maatschappelijk werker
● Je bent enthousiast om te werken aan de verdere uitbouw van de discipline
‘maatschappelijk werk’, binnen de multidisciplinaire setting
● Je hebt een pro-actieve, creatieve en oplossingsgerichte aanpak
● Je bent een teamspeler, die ook zelfstandig kan werken in een solo-discipline
● Je werkt graag in een feedbackcultuur
● Je bezit een basiskennis van de sociale wetgeving en van de mogelijkheden om de
patiënten bij te staan
● Je hebt een goede kennis van de sociale kaart
● Je bent vlot in Nederlands, Frans, Engels (extra talen zijn een plus)
● Je hebt administratieve vaardigheden
● Je bent vertrouwd met courante IT-toepassingen
● Je visie op zorg ligt in lijn met deze van de wijkgezondheidscentra en je visie op MW
met deze van de wijkgezondheidcentra (“visietekst MW VWGC”)
https://www.wgcmalpertuus.be/uploads/7/0/8/7/70871203/visietekst_mw_vwgc.pdf

Wij bieden:
● Een inspirerende werksfeer met ruimte voor eigen initiatief en inbreng in de
organisatie
● Een enthousiast team in volle groei en opbouw
● Een moderne praktijk in een bruisende buurt
● Een vaste verloning (bediendencontract, PC 330 – IFIC klasse 14) met overname van
relevante anciënniteit
● Maaltijdcheques + fietsvergoeding + eindejaarspremie
● Contract onbepaalde duur
● Contract van 25u/week, uurrooster in onderling overleg

Procedure:
● Motivatiebrief en CV opsturen tegen 17/11/2022, 20u
● Gesprekken worden gepland tweede helft van november 2022
● Start voorzien: zo snel mogelijk, in onderling overleg
Meer informatie en kandidaatstelling:
www.wgcmalpertuus.be
● info via kaat.vansynghel@wgcmalpertuus.be of
greetje.torbeyns@wgcmalpertuus.be of per telefoon 09/277.97.77
● Motivatiebrief en CV naar kaat.vansynghel@wgcmalpertuus.be en
greetje.torbeyns@wgcmalpertuus.be

Details

Functie: Maatschappelijk Werker
Locatie: Gent
WGC: WGC Malpertuus
Statuut: Deeltijds
Duur: Onbepaalde duur
Start: 17/11/2022

Solliciteren

Solliciteren voor 17/11/2022
Brief en CV sturen naar kaat.vansynghel@wgcmalpertuus.be en greetje.torbeyns@wgcmalpertuus.be

Meer info

Contact: kaat.vansynghel@wgcmalpertuus.be en greetje.torbeyns@wgcmalpertuus.be