WGC Mechelen zoekt vervangend huisarts

WGC Mechelen zoekt vervangend huisarts

Het wijkgezondheidscentrum Wel en Wee te Mechelen zoekt een huisarts voor vervanging bij voorkeur vanaf 1 maart 2020. In het centrum werkt een multidisciplinair team bestaande uit 6 artsen, 3 kinesisten, 3 verpleegkundigen, een psychologe, een maatschappelijk werker, een coördinator, administratieve krachten en onthaalmedewerkers.

 

We werken volgens het forfaitair betalingssysteem en willen zo voor onze patiënten naast de culturele en sociale drempels, ook de financiële drempels zo laag mogelijk houden.

 

 

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Huisartsgeneeskundige hulpverlening met verzekeren continuïteit in gezamenlijk overleg met de collega’s artsen
  • Huisbezoeken bij patiënten die zich niet of moeilijk naar de praktijk kunnen verplaatsen
  • Registratie en bijhouden medisch dossiers

 

Profiel:

  • Erkend geaccrediteerd huisarts
  • Nederlandstalig met goede kennis van Frans en Engels, noties van andere talen is welkom
  • Goede communicatieve vaardigheden en vlot in samenwerken
  • Open geest naar andere culturen en voeling ten aanzien van kansarme groepen
  • Vertrouwdheid met ICT en EMD
  • Bereidheid tot samenwerking met verschillende disciplines

 

Wij bieden: een boeiende job in teamverband en een vast loon (als bediende of zelfstandige).

 

Deze functie is niet combineerbaar met prestatiegeneeskunde.

 

Stuur of mail uw gemotiveerd schrijven en CV  naar

 

Dr Martine Bouwens

huisarts wgc Wel en Wee vzw

Wollemarkt 9

2800 Mechelen

015/202078

martine.bouwens@wgcwelenwee.be

 

 

 

Indien u meer informatie wenst kan u ons via mail of telefoon contacteren.

Meer informatie omtrent de visie, het concept van de wijkgezondheidscentra vindt u alvast op de website van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra: www.vwgc.be en op onze website www.wgcwelenwee.be .

 


Functie: vervangend huisarts
Wijkgezondheidscentrum: WGC Wel en Wee
Locatie: Mechelen
Tewerkstelling: Bespreekbaar
Duur van contract: Bepaalde duur
Datum indiensttreding: 03/05/2021
Solliciteren voor: 31/03/2021
Sollicitatiebrief sturen naar: martine.bouwens@wgcwelenwee.be
Meer informatie: martine.bouwens@wgcwelenwee.be