WGC Watersportbaan (Gent) zoekt maatschappelijk werker – gezondheidspromotor (m/v/x) voor onbepaalde duur

 

“Het is hier aangenaam werken, zowel door het warme team als de mooie omgeving. Je krijgt de kans om in te zetten op verschillende gezondheids- en welzijnsthema’s, te werken met diverse doelgroepen en zowel veld- als beleidswerk te doen.”

Lize, gezondheidspromotor

 

Wie zoeken wij?

Een dynamische medewerker die zowel interesse heeft in individueel maatschappelijk werk als in gezondheidspromotie.

 

Jouw taakomschrijving als maatschappelijk werker (19u/week):

Je vervult als generalistische eerstelijnshulpverlener in een interdisciplinair zorgteam een unieke brugfunctie tussen zorg en welzijn. Je zet in op integraal en procesmatig werken. Je begeleidt de zorgvrager vanuit zijn/haar verhaal en context, in nauwe samenwerking met het zorgteam en externe hulpverleningspartners. Dit houdt onder andere volgende taken in:

 • Adviserende functie: je hebt kennis van de sociale kaart en sociale wetgeving én reikt het team niet-medische oplossingsstrategieën en hulpverleningskaders aan;
 • Administratieve, sociaal-juridische en psychosociale hulpverlening en bemiddeling. Je vertrekt vanuit patiënten hun sterktes, stimuleert hen tot zelfredzaamheid en verwijst indien nodig gericht door;
 • Casemanagement: je organiseert en neemt deel aan interdisciplinaire (patiënten)overleggen;
 • Ontwikkelen van een lokaal netwerk met andere hulpverleners i.f.v. samenwerking en adequate doorverwijzingen;
 • Meewerken aan kwaliteitsverbeterende projecten, zowel intern als met de andere Gentse maatschappelijk werkers;
 • Organisatorische en administratieve patiëntgebonden taken: verslaggeving van vergaderingen en registratie in patiëntendossiers.

 

Jouw taakomschrijving als gezondheidspromotor (14u/week):

Als gezondheidspromotor tracht je, via een breed scala aan interventies, de (mentale en fysieke) gezondheid van patiënten en wijkbewoners te verbeteren en de sociaal-economische gezondheidsverschillen te verkleinen. Dit houdt onder andere volgende taken in:

 • Je ontwikkelt, vanuit de noden in de wijk, een beleid inzake gezondheidspromotie, zowel op korte als lange termijn;
 • Je ontwikkelt en implementeert gezondheidsbevorderende projecten, stuurt deze bij én staat in voor de bekendmaking van deze projecten;
 • Je organiseert gezondheidsvoorlichting aan groepen patiënten en wijkbewoners;
 • Je vertegenwoordigt het WGC inzake gezondheidspromotie in wijkfora en je bent aanspreekpersoon voor gezondheidsvragen in de wijk;
 • Je vertegenwoordigt de Gentse wijkgezondheidscentra op o.a. overleggen met de Stad Gent;
 • Je werkt beleidsmatig aan het verbeteren van de gezondheidsdeterminanten, o.a. door noden uit de wijk op de agenda van de lokale overheid te krijgen;
 • Je bevordert de deskundigheid van het team en externe organisaties inzake gezondheidspromotie, o.a. door jouw expertise te delen via interne werkgroepen in het WGC en intersectorale werkgroepen in de wijk of stad.

 

Je hebt een collega-gezondheidspromotor en werkt voor beide functies nauw samen met alle disciplines in huis, alsook met de andere Gentse wijkgezondheidscentra en wijkpartners.

 

Wat verwachten wij?

 • Je beschikt over een diploma maatschappelijk werk of een andere relevante vooropleiding. Een diploma ‘gezondheidsvoorlichting en opvoeding’ is een surplus, doch geen vereiste;
 • Je hebt reeds enige ervaring;
 • Eerstelijnswerk binnen de gezondheidszorg is je ding: de brede waaier aan ondersteuningsvragen, de diversiteit van onze patiëntenpopulatie, het samenwerken met zorgdisciplines, …
 • Je beschikt over beleidsdeskundigheid en strategische vaardigheden;
 • Je bent analytisch en kan het geheel overzien;
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken en neemt initiatief;
 • Je hebt affiniteit in het werken met mensen uit verschillende culturen en met een maatschappelijke kwetsbaarheid;
 • Je staat achter de missie en visie van een wijkgezondheidscentrum;
 • Je hebt een goede kennis van Nederlands, Frans en Engels.

 

Wie zijn wij?

In Wijkgezondheidscentrum (WGC) Watersportbaan biedt een geëngageerd interdisciplinair team van zorg- en hulpverleners laagdrempelige en kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg aan.

WGC Watersportbaan richt zich tot de inwoners van de wijk Watersportbaan-Ekkergem en enkele omliggende wijken. We streven naar een zo goed mogelijke gezondheid en kwaliteit van leven voor iedere patiënt. Naast ziekte voorkomen en genezen zet het centrum zich in om, samen met de wijkpartners, de gezondheid en kwaliteit van leven van de inwoners van de wijk te bevorderen. Het centrum telt op dit moment ongeveer 3.200 patiënten. Om de financiële toegankelijkheid te waarborgen, werken wij met het forfaitair betalingssysteem.

Het team bestaat momenteel uit 24 betaalde medewerkers (7 huisartsen, 4 verpleegkundigen, 1 maatschappelijk werker, 2 gezondheidspromotoren en 11 ondersteunende medewerkers) en 9 vrijwilligers. Het zorgteam werkt nauw samen met een aantal geconventioneerde psychotherapeuten die een werkplek hebben in ons centrum. In juni 2024 breiden we ons zorgteam uit met kinesitherapie.

Meer informatie: www.wgcwatersportbaan.be

 

Wat bieden wij aan?

 • Een contract van onbepaalde duur: tewerkstellingsbreuk van 33u/week, met kans op uitbreiding naar voltijds; zo snel mogelijke indiensttreding;
 • Een vast uurrooster: maandag tot vrijdag, tussen 8u en 19u; opgemaakt in overleg;
 • Verloning volgens de wettelijke barema’s van PC 330.01: Maatschappelijk werk: IFIC-klasse 14; Gezondheidspromotie: IFIC-klasse 15;
 • Maaltijdcheques t.w.v. €7 per gewerkte dag, eindejaarspremie, vergoeding voor dienstverplaatsingen met privé-wagen of -fiets;
 • Inhoudelijke ondersteuning en intervisie, intern en via de andere Gentse wijkgezondheidscentra: er is in het WGC, naast jou, een 2de gezondheidspromotor tewerkgesteld én je kan terugvallen op een team van gezondheidspromotoren en maatschappelijk werkers van de andere Gentse wijkgezondheidscentra.
 • Een aangename werksfeer in een groeiende participatieve organisatie met een enthousiast team.

 

Hoe solliciteren?

 • Mail je CV met een gemotiveerde sollicitatiebrief vóór 3 juni 2024 naar Jennifer Verbeken (coördinator): jennifer.verbeken@wgcwatersportbaan.be
 • De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 10 of 17 juni 2024.

Voor vragen of bijkomende informatie kan je terecht bij Jennifer Verbeken (coördinator) op het nr. 09/222.26.46.

 

Details

Functie: maatschappelijk werker – gezondheidspromotor
Locatie: Gent
WGC: WGC Watersportbaan
Statuut: Deeltijds
Duur: Onbepaalde duur
Start: 17/06/2024

Solliciteren

Solliciteren voor 03/06/2024
Brief en CV sturen naar jennifer.verbeken@wgcwatersportbaan.be

Meer info

Contact: Jennifer Verbeken (coördinator) op het nr. 09/222.26.46