WGC Wel en Wee (Mechelen) zoekt algemeen coördinator

WGC Wel en Wee (Mechelen) zoekt algemeen coördinator

 

Het wijkgezondsheidscentrum Wel en Wee vzw in Mechelen biedt toegankelijke en
kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg vanuit een multidisciplinair team. Wel en Wee
situeert zich binnen de sociale economie. Voor alle info over Wel en Wee zie
www.wgcwelenwee.be.

 

Wel en Wee zoekt een algemeen coördinator die samen met het team van 23
medewerkers en het bestuur de verantwoordelijkheid opneemt voor de verschillende
beleidsdomeinen in het centrum.

 

Taken van de algemeen coördinator
• Je coördineert de werking van het wijkgezondheidscentrum. Hiervoor ontwikkel en
implementeer je een beleid op participatieve wijze met de personeelsploeg;
• Je leidt de wekelijkse stafvergadering waar je samen met de zorgcoördinator en de
coördinator onthaal de dagelijkse werking coördineert;
• In overleg met de voorzitter en het bestuur bereid je de bestuursvergaderingen voor en
werk je mee aan het tot stand komen van onderbouwde beslissingen die nodig zijn voor
een dynamische organisatie;
• Je staat in voor het ontwikkelen van het personeels- en vrijwilligersbeleid;
• Samen met de zorgcoördinator en de onthaalcoördinator sta je in voor het begeleiden en
coachen van de medewerkers, vrijwilligers, het team en de samenwerking tussen
medewerkers;
• Vanuit je inzicht in wat kwaliteitszorg binnen de sector betekent, werk je mee aan het
aanbieden van een kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg;
• Je staat in voor het financieel- en administratief beleid van het centrum;
• Je staat in voor het infrastructuurbeleid van het centrum. In de periode 2021-2025 bouwt
het Zorgbedrijf Rivierenland in Mechelen een nieuw gebouw waarvan het
wijkgezondheidscentrum een gedeelte zal aankopen en er zich in zal vestigen;
• Je vertegenwoordigt het centrum in externe organen en bouwt een gepast netwerk uit .

 

Formele vereisten
• Je beschikt over een masterdiploma of bent gelijkgesteld door relevante ervaring;
• Je hebt minstens 3 jaar ervaring in een leidinggevende en coördinerende functie.
Verwachte vaardigheden en attitudes
• Je staat achter de missie en visie van een wijkgezondheidscentrum, kennis van de sector
is een meerwaarde;
• Je hebt een participatieve leiderschapsstijl en coachende vaardigheden , kennis over
innovatieve arbeidsorganisatie is een meerwaarde;
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
• Je kan een team enthousiasmeren en motiveren en de samenwerking bevorderen in en
tussen de teams ;
• Je bent in staat om eigen visie en standpunten uit te dragen, en hierbij ontvankelijk te
blijven voor ideeën van anderen;
• Je bezit een groot probleemoplossend vermogen, doortastendheid en daadkracht
• Je kan goed plannen en organiseren;
• Je hebt vaardigheden in beleidsvoorbereidend werk en het opstellen van dossiers ( vb.
beleid, projectsubsidiëring);
• Je bent flexibel en stressbestendig.

 

Wat mag je verwachten?
• Een voltijds contract met onmiddellijke indiensttreding indien mogelijk
• Een aangename werksfeer in een dynamische en groeiende organisatie.
• Verloning volgens PC 330.01, barema 1.91 IFIC-fase 1, overname van relevante
anciënniteit;
• Maaltijdcheques per gewerkte dag t.w.v. € 7;
• Vergoeding woon- werkverkeer.

 

Hoe solliciteren?
Mail zo snel mogelijk en uiterlijk vóór 30 september je CV met een gemotiveerde
sollicitatiebrief naar Christa De Witte, zorgcoördinator,
email: Christa.dewitte@wgcwelenwee.be

 

Voor bijkomende vragen of informatie kan je terecht bij Christa De Witte,
email: Christa.dewitte@wgcwelenwee.be of telefoon 015/20 20 78 tijdens de werkuren
Een eerste selectie gebeurt aan de hand van de CV’s en motivatiebrieven. Indien je
geselecteerd bent nodigen we je uit voor een eerste gesprek dat zal plaatsvinden in de week
5 tot 9 oktober. Indien je na dit gesprek weerhouden wordt, volgt een assessment.


Functie: Algemeen coördinator
Wijkgezondheidscentrum: WGC Wel en WEE
Locatie: Mechelen
Tewerkstelling: Voltijds
Duur van contract: Onbepaalde duur
Datum indiensttreding:
Solliciteren voor: 30/09/2020
Sollicitatiebrief sturen naar: christa.dewitte@wgcwelenwee.be
Meer informatie: christa.dewitte@wgcwelenwee.be