WGC Zuidrand zoekt huisarts-zorgcoördinator (te Antwerpen)

WGC Zuidrand zoekt huisarts-zorgcoördinator (te Antwerpen)

WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM ZUIDRAND

 

VACATURE ARTS – ZORGCOÖRDINATOR

FUNCTIEOMSCHRIJVING, DEELTAAK HUISARTS (minimaal 22u per week)

 

 • Je verricht medische consultaties in het centrum en legt huisbezoeken af
 • Je volgt de patiënt op in nauwe samenwerking met de verschillende andere disciplines (verpleging, maatschappelijk werk, psycholoog, kinesist)
 • Je registreert en rapporteert in het medische dossier
 • Je neemt weekendwachten op binnen de georganiseerde wachtdienst in wachtpost Zuid
 • Je neemt deel aan de algemene teamvergaderingen en multidisciplinaire patiëntenbesprekingen

 

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING, DEELTAAK ZORGCOÖRDINATIE (8u per week)

 

Kwaliteitszorg

 • Je evalueert de kwaliteit van de  zorgverlening, bestudeert nieuwe tendensen in de zorgverlening en zet het beleid van de zorgverlening uit, in samenspraak met de coördinator en het team
 • Je ontwikkelt (medische) praktijkrichtlijnen voor behandeling van preventieve en curatieve zorgvragen en stuurt deze aan in samenwerking met het team (diabetesraadpleging, preventieconsult, langdurige arbeidsongeschiktheid…)
 • Je stimuleert EBM
 • Je stelt gezondheidsobjectieven vast in functie van de prioriteiten, bepaald op basis van de statistieken van volksgezondheid
 • Je volgt de dossiervorming op en stuurt deze bij
 • Je plant en evalueert de overeenstemming tussen het aanbod en de vraag naar zorg
 • Je volgt de registratie op en stuurt deze bij
 • Je schrijft mee aan het jaarverslag
 • Je maakt actief deel uit van het team en werkt mee aan de  ontwikkeling en uitbouw van Wijkgezondheidscentrum Zuidrand als organisatie
 • Je geeft verder vorm aan zorgsubstitutie in het centrum

 

Zorg voor het team van zorgverleners

 • Je coördineert de multidisciplinaire samenwerking
 • Je structureert de interne samenwerking binnen het zorgteam
 • Je organiseert evaluaties van de activiteiten van de  zorgverleners en geeft hen feedback
 • Je zoekt oplossingen bij functioneringsproblemen bij medewerkers
 • Je definieert het functieprofiel van verzorgend personeel en neemt deel aan de  aanwervingsprocedure
 • Je staat in voor vlotte indiensttreding van nieuwe zorgverleners

 

Vorming van zorgverleners

 • Je legt de thema’s van interne bijscholingen vast
 • Je volgt de externe bijscholingen van de zorgverleners op
 • Je heb overzicht over de aanwezige expertise in het medische team en de nood om welbepaalde expertise binnen te halen

 

Vorming van zorgverleners  in opleiding

 • Je volgt stages op van zorgverleners in opleiding
  • Je onderhoudt de communicatie met de opleidingen
  • Je stuurt de begeleiding en evaluatie van stagairs aan

 

PROFIEL

 • Je bent geaccrediteerd huisarts
 • Je hebt zin in de combinatie van een coördinatiefunctie en werk als huisarts
 • Je kent de kwaliteitsnormen en –procedures en je bent doordrongen van Evidence Based werken
 • Je werkt graag in een participatieve organisatie
 • Je werkt graag zelfstandig én in team
 • Je kan teamleden aansturen en motiveren en hebt een groot empathisch vermogen
 • Je kan duidelijk communiceren en rapporteren
 • Je hebt zin voor initiatief
 • Je hebt zin om te werken met een cultureel zeer diverse en maatschappelijk kwetsbare patiëntenpopulatie
 • Je hebt aandacht voor curatieve én preventieve aspecten van gezondheid
 • Je beschikt over kennis van Nederlands, Frans en Engels (noties van andere talen zijn zeer welkom)
 • Je onderschrijft het concept, missie en visie van wijkgezondheidscentrum Zuidrand en draagt die uit
 • Werken in een forfaitair werkende praktijk is niet combineerbaar met een zelfstandige praktijk als huisarts

 

WIJ BIEDEN

 • Een contract van onbepaalde duur van minimaal 30 uur
 • Moment van indiensttreding: juni (bespreekbaar)
 • Bezoldiging volgens IFIC-barema ‘huisarts in een WGC’
 • Na 6 maanden: hospitalisatieverzekering
 • Bijkomende vergoeding voor wachtdiensten
 • Eindejaar- en attractiviteitspremie
 • Verzekering en lidmaatschapsbijdragen
 • Administratieve omkadering
 • Een constructieve teamspirit
 • Een divers, gedreven en zorgzaam team
 • Een boeiende job in een WGC in volle ontwikkeling

 

HOE SOLLICITEREN?

Motivatiebrief en cv bezorgen aan griet.vandersypen@wgczuidrand.be

Voor bijkomende inlichtingen kan je terecht bij Griet Vandersypen via mail of op 03/237 13 72


Functie: huisarts-zorgcoördinator
Wijkgezondheidscentrum: WGC Zuidrand
Locatie: Antwerpen
Tewerkstelling: Bespreekbaar
Duur van contract: Onbepaalde duur
Datum indiensttreding: 24/06/2019
Solliciteren voor: 24/06/2019
Sollicitatiebrief sturen naar: Griet.vandersypen@wgczuidrand.be
Meer informatie: Griet.vandersypen@wgczuidrand.be of 03/237 13 72 (Griet Vandersypen)