Wijkgezondheidscentrum Botermarkt zoekt een huisarts

Het Wijkgezondheidscentrum Botermarkt (WGC) levert kwaliteitsvolle, toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg met een multidisciplinair team van ong. 50 mensen (waaronder huisartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, enz.).

Het doel van onze dienstverlening, projecten en acties is de kwaliteit van leven van onze patiënten en van de wijk te ondersteunen en te versterken.

Daarvoor hebben we aandacht, met alle disciplines van ons team, voor alle domeinen van het leven en werken we, met de patiënt en diens omgeving, samen met partners in en buiten de wijk die bijdragen tot hetzelfde doel.

Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een huisarts

WAT HOUDT DE FUNCTIE IN ?

Je staat in kwaliteitsvolle geneeskundige zorgen op de eerste lijn :

 • Het verlenen van integrale preventieve en curatieve geneeskundige zorg in het wijkgezondheidscentrum vanuit een medisch-wetenschappelijk denkkader
 • Samenwerken in een team van zorgverleners, zowel intern als extern
 • Constructief meewerken aan de verdere uitbouw van het centrum, bij vaste tewerkstelling.
 • Participeren aan de georganiseerde wachtdienst voor Groot Gent in een beurtrol met de collega-artsen.

Gewenst profiel

We kijken uit naar een erkend en geaccrediteerd huisarts die:

 • Een goede medische kennis heeft en werkt volgens de principes van EBM
 • Patiëntgericht is en oog heeft voor de context van de patiënt
 • Openstaat voor diversiteit en andere culturen
 • De missie, waarden en doelstellingen van onze organisatie onderschrijft
 • Graag in teamverband werkt en positief wil bijdragen aan het team
 • Wil meewerken aan een gezamenlijk medisch beleid binnen de artsendiscipline
 • Stressbestendig is en flexibel kan omspringen met werkplanning naargelang de werkdruk of noodwendigheid
 • Een basiskennis heeft van informatica en bereid is met het medisch softwarepakket te werken: Medispring. Agendasysteem: Beoogo

Ons aanbod

Zowel de tewerkstelling, de uren als de tijdsduur van de overeenkomst kunnen voorwerp uitmaken van bespreking.

 • Vergoeding ofwel volgens een vast loonbarema van het PC 330.01, cat. 20.
  Met een extra vergoeding voor de wachtdiensten in de huisartsenwachtpost.
  Ofwel, als zelfstandige, via een uurloonvergoeding.
 • In geval van een vaste tewerkstelling : extralegaal voordelen: 1 maaltijdcheque met brutowaarde van €6 per werkdag, en indien in vast loonverband: groepsverzekering en hospitalisatieverzekering en alle wettelijke mogelijkheden die bij een vaste tewerkstelling horen.
 • Een werkomgeving binnen een multiculturele context en met een afwisseling van medische uitdagingen, ruime inspraakmogelijkheden en een geëngageerd team

HOE SOLLICITEREN ?

Wens je deel uit te maken van dit centrum en dit team, stuur je motivatiebrief én cv via mail naar huisarts.vacature@wgcbotermarkt.be.

VRAGEN ? BIJKOMENDE INFORMATIE ?

Voor vragen en bijkomende informatie kan je in het Wijkgezondheidscentrum Botermarkt terecht bij Stephanie Van Den Braembussche (huisarts) op het nummer 09 232 32 33.

Details

Functie: Huisarts
Locatie: Hundelgemsesteenweg 145 – 9050 Ledeberg
WGC: Wijkgezondheidscentrum Botermarkt vzw
Statuut: Bespreekbaar
Duur: Onbepaalde duur

Solliciteren

Solliciteren voor 31/12/2022
Brief en CV sturen naar huisarts.vacature@wgcbotermarkt.be

Meer info

Contact: huisarts.vacature@wgcbotermarkt.be