Wijkgezondheidscentrum Lokeren zoekt geëngageerde huisarts om ons fantastisch team te vervolledigen

Wat wij zoeken:
Een geëngageerde collega huisarts om ons fantastisch team te vervolledigen wegens verhuis van een collega.

Werkschema is bespreekbaar.

Elke startdatum tijdens het jaar 2023 is bespreekbaar.

Type contract:
Een bediendencontract van onbepaalde of bepaalde duur.
Tewerkstellingsvolume: bespreekbaar.
Het centrum is van maandag t.e.m. vrijdag open van 8 tot 19 uur. De permanentie wordt in onderling overleg opgenomen door het team.
Verloning volgens paritair comité 330, barema klasse 20
Wachtdiensten voor de huisartsenkring zijn eigen inkomsten (zelfstandig bijberoep)

Wat hebben we jou nog meer te bieden:
• Wettelijk aantal vakantiedagen + extralegale vakantiedagen (minimum drie dagen bij start tot maximum 5 dagen)

 • Woon-werkverkeer vergoeding
 • Vergoeding van dienstverplaatsingen met eigen wagen of fiets
 • Wettelijk vakantiegeld
 • Maaltijdcheques: 8 euro per gewerkte dag
 • 10euro vergoeding per maand voor occasioneel professioneel gebruik van eigen gsm
 • Eindejaarspremie
 • Attractiviteitspremie
 • Groepsverzekering
 • Wij staan in voor verzekeringen: beroepsaansprakelijkheid (inclusief bijberoep) en omnium dienstverplaatsingen
 • Wij staan in voor lidmaatschapsbijdragen (Orde van artsen, artsenvereniging)
 • Jaarabonnement parking
 • Plaats van tewerkstelling: Lokeren, Patershof 33
 • Je komt terecht in een centrum met een uitgebouwde werking
 • Je krijgt alle voordelen van het bediendestatuut: Doorbetaling loon tijdens vakantiedagen, recht op vakantiegeld, recht op ouderschapsverlof en kinderbijslag als je aan de voorwaarden voldoet, loon voor de wettelijke feestdagen en voor de vervangingsdagen van wettelijke feestdagen die vallen op een zondag of op een dag waarop niet wordt gewerkt, loon voor dagen van klein verlet, stijgend loon naarmate je anciënniteit stijgt.
 • warme collega’s met gevoel voor humor, een fantastische koffiemachine, verse soep gemaakt door onze vrijwilligster, regelmatig taart tijdens overlegmomenten en toffe afterworks.

 

Over onze praktijk:

 • Het Wijkgezondheidscentrum Lokeren bestaat uit een enthousiast team van vijf vaste huisartsen en een HAIO, vier verpleegkundigen, een diëtiste, een psychosociaal ondersteuner, vier onthaalmedewerkers, vijf vrijwilligers, een administratief medewerker en een coördinator.
  Samen verzorgen we een zeer gevarieerd publiek van 2800 patiënten van diverse leeftijd, origine en sociale klasse.
  Het is aangenaam werken in Lokeren.
 • Er is wekelijks ruimte voor overleg onder de artsen, multidisciplinair overleg en teamoverleg.
 • Raadplegingen op afspraak, huisbezoeken worden tot een minimum beperkt.
 • Om de toegankelijkheid van de medische zorgen te bevorderen, wordt het forfaitair betalingssysteem gebruikt.
 • Goede communicatie over belmomenten naar patiënten toe.
 • Wachtdienst in de week in Groot Lokeren, in het weekend via Wachtpost Waasland.
 • Softwarepakket: CareConnect
  Agendasysteem: Progenda

 

Denk je dat er een match is?
Contacteer ons en we maken graag tijd om elkaar beter te leren kennen.

Brecht Deroose, algemeen coördinator: brecht.deroose@wgclokeren.be
dr. Piet Van De Sype, huisarts-zorgcoördinator: piet.vandesype@wgclokeren.be
09 348 66 62

www.wgclokeren.be

Details

Functie: Huisarts
Locatie: Lokeren
WGC: Wijkgezondheidscentrum Lokeren
Statuut: Bespreekbaar
Duur: Onbepaalde duur

Solliciteren

Solliciteren voor 29/10/2023
Brief en CV sturen naar brecht.deroose@wgclokeren.be

Meer info

Contact: brecht.deroose@wgclokeren.be