Onderzocht: De rol van de sociaal werker in de eerstelijnsgezondheidszorg

Nele Feryn, onderzoekster aan de universiteit Gent (vakgroep sociaal werk & sociale pedagogiek) focust in haar doctoraatsonderzoek op de rol van sociaal werk in gezondheidssettings op de eerste lijn [1]. In wijkgezondheidscentra werken sociaal werkers al langer samen met gezondheidsprofessionals. Het team van een wijkgezondheidscentrum biedt namelijk brede zorg aan: het draagt zorg voor het […]