Ondersteuning bij de opstart van een wijkgezondheidscentrum

Geïnteresseerd in het opstarten van een wijkgezondheidscentrum?  We zetten er graag mee onze schouders onder!

 

De Vereniging van Wijkgezondheidscentra biedt ondersteuning aan initiatiefnemers van nieuwe wijkgezondheidscentra die het concept wijkgezondheidscentrum onderschrijven.

 

Verschillende opstartscenario’s, elk met eigen uitdagingen, zijn mogelijk: de omschakeling van een bestaande huisartsenpraktijk naar een wijkgezondheidscentrum, de inplanting van een wijkgezondheidscentrum op een nieuwe locatie of de oprichting door een bestaand wijkgezondheidscentrum van een nieuw wijkgezondheidscentrum in de directe omgeving, meestal omwille van capaciteitsproblemen van het bestaande centrum.

De ondersteuning door de Vereniging van Wijkgezondheidscentra situeert zich op verschillende domeinen

Implementatie van het concept WGC

Budgettaire meerjaren- planning

Het personeelsbeleid

De werking van het forfaitair betalings- systeem

Informatie en communicatie in de opstartfase

Elektronisch medisch dossier

Oprichting en bestuur van een vzw

De ondersteuning kan verschillende vormen aannemen:

  • Een “meter-wijkgezondheidscentrum” waar je kan aankloppen met al je vragen
  • Vormingen voor (vrijwillige) onthaalmedewerkers, over forfaitaire betaling, werkgeversmaterie, gebruik van het elektronisch medisch dossier PRICARE, …
  • Materiaal van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra, te raadplegen via de online-bibliotheek
  • Behartigen van belangen van nieuwe wijkgezondheidscentra bij financierende instanties en/of overheden
  • Een stafmedewerker van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra als vaste contactpersoon voor je vragen
  • Ondersteuningsfonds: solidariteitsfonds voor financiële ondersteuning van wijkgezondheidscentra met tijdelijke liquiditeitsbehoeften, in samenwerking met Socrowd.

Contact

Voor de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: lies.vermeulen@vwgc.be / tel. 02 265 01 65

Voor de provincies West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg: nele.gerits@vwgc.be / tel. 02 265 01 64