Nieuws

Op 25 maart 2021 organiseerden we een avondcolloquium rond 'Samenwerken onder één dak'. Aan de hand van praktijkvoorbeelden tonen we hoe het forfaitaire betalingssysteem de interdisciplinaire samenwerking in de eerste lijn faciliteert. Je ziet enkele zorgverleners aan het woord, zoals verpleegkundige Leen Robaert uit WGC...

16 maart is het Wereld Sociaal Werk Dag. De slogan van dit jaar klinkt als volgt: "Sterk sociaal werk laat niemand achter!" We vroegen aan Nele Feryn (Universiteit Gent - vakgroep sociaal werk & sociale pedagogiek) waar de slogan haar aan deed denken: "Ik leerde van de...

In een wijkgezondheidscentrum werken een team van huisartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en eventueel andere zorgverleners samen onder één dak. Het team draagt zorg voor het lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn van de patiënt. “De directe link tussen arts en sociaal werker wekt vertrouwen”, zeggen de maatschappelijk werkers en gezondheidspromotoren...

Het coronavirus slaat opnieuw hard toe. Maatregelen worden verscherpt, een moeilijke winter staat voor de deur. De maatschappelijk werkers uit onze wijkgezondheidscentra trekken lessen uit de eerste coronagolf: “Toegankelijke welzijns- en sociaal-administratieve diensten zijn essentieel voor onze gezondheid.” Gesloten deur Als maatschappelijk werkers in de wijkgezondheidscentra staan...