Beleidsbeïnvloeding

Samen beschikken de wijkgezondheidscentra over veel informatie over de gezondheid en het welzijn van hun patiënten, en over de leef-, woon- en werkomstandigheden in de wijk waar ze actief zijn.  Door het bundelen van die signalen en het opzetten van een traject van beleidsbeïnvloeding, willen de wijkgezondheidscentra de factoren die onwelzijn en een slechte gezondheid veroorzaken, aanpakken.

Ook de organisatie en in het bijzonder de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, kunnen het voorwerp uitmaken van onze activiteiten van beleidsbeïnvloeding.  Dat is het geval voor het thema dat werd gekozen voor de volgende jaren (2017-2019): geestelijke gezondheidszorg.  Op deze pagina lees je er binnenkort meer over.

Daarnaast werkt de Vereniging van Wijkgezondheidscentra samen met verschillende Vlaamse, Belgische, Europese of internationale organisaties aan beleidssignalering en -beïnvloeding:

 

Verder onderschrijft de Vereniging van Wijkgezondheidscentra de doelstellingen van Hart boven Hard  steunt ze de campagne “zonder geld naar de huisarts” van Geneeskunde voor het Volk,….