Gezondheidspromotie

Gezondheidspromotie is één van de centrale bouwstenen in het concept van een wijkgezondheidscentrum. We onderschrijven in onze werking de visie op gezondheidspromotie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waarbij wordt gesteld dat gezondheidsbevordering “mensen in staat stelt om meer controle te verwerven over hun gezondheid. Het omvat een breed scala aan sociale en omgevingsinterventies gericht op het beschermen en verbeteren van gezondheid en levenskwaliteit. Deze interventies zijn gericht op het aanpakken van de oorzaken van een slechte gezondheid en niet enkel op behandeling en genezing.”

 

Gezondheidspromotie zoals hierboven beschreven, is gedragen door en een opdracht van het hele team in een wijkgezondheidscentrum. De gezondheidspromotor kan daarbij een coördinerende of aansturende rol hebben. Activiteiten richten zich zowel tot patiënten ingeschreven in het wijkgezondheidscentrum, als tot inwoners van de wijk waarin het centrum actief is. De aangeboden activiteiten zijn afhankelijk van de gezondheids-en welzijnsnoden in de wijk en aanvullend op bestaand aanbod. In onze visievorming gezondheidspromotie schreven we in 2012 in detail neer wat we beogen met gezondheidspromotie binnen een wijkgezondheidscentrum.

 

De VWGC wil bijdragen aan gezondheid als basisrecht voor allen en aan het verkleinen van sociale ongelijkheid in gezondheid. Toegankelijkheid van ons aanbod is essentieel. In literatuur wordt aangehaald dat zorg moet worden aangeboden volgens het principe van “proportioneel universalisme” om dit doel te bereiken. Daarom ontwikkelden we in 2015 – in samenwerking met het Netwerk tegen Armoede en het Instituut Gezond Leven – de visie “proportioneel universalisme als strategie voor de aanpak van de toenemende gezondheidsongelijkheid” die u hier kan lezen.