Werken in een wijkgezondheidscentrum?

In de wijkgezondheidscentra werken verschillende eerstelijnsdisciplines samen.  Elk wijkgezondheidscentrum tekent een zorgaanbod uit rekening houdend met de noden van patiënten en wijkbewoners en met het bestaande aanbod van zorg en welzijn in de omgeving.

 

In alle wijkgezondheidscentra zijn er huisartsen en verpleegkundigen.  Daarnaast vind je er kinesisten, maatschappelijk werkers, gezondheidspromotoren, diëtisten, tandartsen, psychologen, podologen, tabakologen,… Deze zorgverstrekkers en hulpverleners kunnen rekenen op een professionele omkadering, met een coördinator en onthaal- en administratieve medewerkers.

Lees in sociaal.net waarom Dr. Veerle Piessens ervoor koos om in een wijkgezondheidscentrum te werken en wat haar ervaringen zijn.

 

Wijkgezondheidscentra zijn er intussen in alle Vlaamse provincies. Hier kan je een kijkje nemen op hun websites. Je kan steeds spontaan solliciteren door je kandidatuur in te dienen bij het wijkgezondheidscentrum van je keuze.

Of kijk meteen in welk wijkgezondheidscentrum er op dit ogenblik vacatures zijn.