Internationale samenwerking

De Vereniging van Wijkgezondheidscentra is aangesloten bij het European Forum for Primary Care. Dit Europees netwerk van eerstelijnsactoren bepleit een versterking van de eerstelijn.

Zorgverstrekkers uit diverse disciplines en hun organisaties, maar ook beleidsverantwoordelijken en opleidingsinstanties uit verschillende Europese landen, werken eraan mee.

Het jaarlijks congres is uitgegroeid tot een belangrijk ontmoetingsmoment waar goede praktijkvoorbeelden worden aangereikt, beleidsontwikkelingen geschetst en onderzoeksresultaten worden gedeeld.

De International Federation of Community Health Centers promoot wereldwijd de ontwikkeling van community health centers, zoals wijkgezondheidscentra.