Feiten en cijfers

Op 1 januari 2019 verzorgden de centra die lid zijn van de VWGC 88477 patiënten. Dit is een groei van 4668 patiënten ten opzichte van 1/1/2018.

  • Voor 4,83% van de verzorgde patiënten wordt geen forfaitaire betaling ontvangen. Dit zijn voornamelijk personen die niet in orde zijn met de ziekteverzekering.
  • Van de patiënten waarvoor wel een forfait wordt ontvangen, heeft gemiddeld 35,77% een verhoogde tegemoetkoming.
  • De gemiddelde leeftijd van de patiënten op 1/1/2019 is 31,88 jaar.

 

 

Personeel

De sector van wijkgezondheidscentra telt 851 medewerkers, waarvan 695 betaalde medewerkers en 156 vrijwilligers (cijfers van 1/1/2019). Ongeveer 66% van de betaalde werknemers is zorgverstrekker, de andere medewerkers verlenen hoofdzakelijk ondersteuning in de zorg of bij de organisatie van het wijkgezondheidscentrum (onthaal, gezondheidspromotie, (zorg)coördinatie, administratie,…).

medewerkers
0

No Data Found